Дипломне проектування

Головна > Дипломне проектування

Бакалаври:

2016
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Борозенець Данило Андрійович ІМ-21 Програмно-апаратний комплекс реєстрації та аналізу пульсової хвилі. Настечко Є.А., с.н.с., д.б.н., зав. каф. (Зубчук В.І., доц., к.т.н.)
Ваховський Іван Володимирович ІМ-21 Програмна система для оцінки хаотичності форми фраментів одноканальної електрокардіограми Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Древко Роман Юрійович ІМ-112 Система діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту лікування Яценко О.В., ст.викл. (Носовець О.К. ст.викл, к.т.н.)
Кравченко Аліна Євгеніївна ІМ-21 Комп’ютеризована система для визначення оцінки швидкості переключення та розподілу уваги Матвійчук Г.О., ас. (Худецький І.Ю., проф)
Мартинець Надія Олегівна ІМ-21 Програмний продукт для формування оптимального раціону харчування для хворих на цукровий діабет 2-го типу ІМ-21 Яценко О.В., ст.викл
Нiкiфоров Станiслав Сергiйович ІМ-21 Розробка мобільного додатку для визначення статистичних показників варіабельності серцевого ритму Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Нагленко Олександр Анатолійович ІМ-21 Спектральні методи класифікації біомедичних сигналів Зеленський К.Х., доц., д.т.н.
Намчук Світлана Ігорівна ІМ-21 Інформаційна система пошуку та побудови автобусних маршрутів на основі сформованих критеріїв Аверьянова О.А., ст.викл
Павленко Дмитро Олександрович ІМ-21 Програмне забезпечення для аналізу та розпізнавання зображень мікрофотографій циркулюючої крові Матвійчук Г.О., ас. (Соломін А.В., доц.)
Сидорчук Владислав Геннадійович ІМ-21 Комп'ютеризована система для психологічного тестування та реабілітації людини Матвійчук Г.О., ас. (Худецький І.Ю., проф)
Скорик Юлія Євгенівна ІМ-21 Комп'ютеризована система для визначення та оптимізації обсягу оперативної пам’яті людини Матвійчук Г.О., ас. (Худецький І.Ю., проф)
Сорока Антон Олександрович ІМ-21 Розробка мобільного додатку для визначення спектральних показників варіабельності серцевого ритму Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Уманець Віталій Сергійович ІМ-21 Модифікований алгоритм k-середніх для функціонально зв'язних кластерів Павлов В.А., доц., к.т.н. (Настенко Є.А., с.н.с., д.б.н.)
Яструб Віктор Олександрович ІМ-21 Комп'ютеризована система класифікації біомедичних зображень на основі лінійного асоціатора Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Дємєнтьєв Андрій Володимирович ІМ-22 Алгоритм самоорганізованої кластеризації для функціонально зв'язаних кластерів Носовець О.К., ст.викл, к.т.н. (Павлов В.А., доц., к.т.н.)
Михайловська Вікторія Володимирівна Інформаційна система дослідження зору дітей дошкільного віку Аверьянова О.А., ст.викл (ст..викл, Бітко С.М.)
Погорілий Максим Володимирович ІМ-22 Мобільний персональний медичний органайзер працівників лікувальних закладів та пацієнтів Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.
Рибкін Костянтин Олексійович ІМ-22 Система моделювання линейної багатовимірної регресії з оптимізацією параметрів алгоритму Stepwise Павлов В.А., доц., к.т.н.
Сивоглаз Артем Іванович ІМ-22 Класифікація зображень за допомогою багатошарового персептрону Аверьянова О.А., ст.викл (доц.., к.п.н. Добровська Л.М.)
Соколов Олексій Дмитрович ІМ-22 Система обробки пошукових запитів в задачах прогнозування процесів різного походження Павлов В.А., доц., к.т.н.
Солопенко Віктор Андрійович ІМ-22 Комп'ютеризована система адаптивної фільтрації шумів у сигналах на основі алгоритму LMS Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Тодоренко Ілля Андрійович ІМ-22 Мобільний додаток “Diabetes” на платформі Android Добровська Л.М., доц., к.т.н (Яценко О.В., ст.викл)
Боровик Олександр Вадимович ЛД-21 Проектування системи вирівнювання біологічних послідовностей методом динамічного програмування з афінною штрафною функцією Кисляк С.В., ст.викл
Босенко Наталія Володимирівна ЛД-21 Додаток для пам’яті «Метод Цицерона» Яценко О.В., ст.викл
Босенко Ольга Володимирівна ЛД-21 Додаток для розрахунку оптимального артеріального тиску Яценко О.В., ст.викл.
Веретенніков Владислав Едуардович ЛД-21 Програмне забезпечення для побудови адитивних філогенетичних дерев Кисляк С.В., ст.викл
Глушак Микита Анатолійович ЛД-21 Комп’ютерна система оцінки репродуктивного миcлення Антонова-Рафі Ю.В. (Худецький І.Ю.)
Деньга Андрій Володимирович ЛД-21 Система електронного обслуговування пацієнтів Шликов В.В., доц., к.т.н.
Клейменов Павло Олексійович ЛД-21 Система віддаленого управління комутаторами локальної мережі Аверьянова О.А., ст.викл
Коновалов Михайло Артурович ЛД-21 Комп'ютеризована система для оцінки результатів психологічного тестування когнітивних функцій мозку Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Коршак Віталій Ігорович ЛД-21 Експертна система загальної діагностики захворювань ротової порожнини Аверьянова О.А., ст.викл
Любевич Костянтин Анатолійович ЛД-21 Мобільна система пошуку медичних препаратів та найближчих аптечних мереж Яценко О.В., ст.викл
Маслюк Олеся Олександрівна ЛД-21 Система тренування та оцінки порушень зору в домашніх умовах Яценко О.В., ст.викл
Матушевич Наталія Анатоліївна ЛД-21 Розробка методу аналізу діагностичних ознак за зашумленою електрокардіограмою та його програмна реалізація Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Наумов Геннадій Олегович ЛД-21 Мобільний додаток для аналізу результатів психологічного тестування короткочасної пам'яті на платформі Android Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Полєщук Євгеній Олександрович ЛД-21 Навчальна інформаційна система визначення вторинної структури РНК Кисляк С.В., ст.викл
Серба Лев Євгенійович ЛД-21 Навчальна інформаційна система для визначення редакційної відстані між біологічними послідовностями Кисляк С.В., ст.викл
Філімончук Ігор Володимирович ЛД-21 Мобільний додаток для підвищення ефективності навчання Корнієнко Г.А., ас. (Носовець О.К., ст.викл)
Юр Артем Сергійович ЛД-21 База даних параметрів функціонального стану людини Сердаковський В.С., ст.викл
2015
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Анісімов Богдан Олександрович ІМ-11 WEB-додаток визначення асоціацій на основі аналізу уподобань користувача Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Бойко Владислав Володимирович ІМ-11 WEB-сайт кафедри біомедичної інженерії Маріц Н.О., ст. викл. (консультант Соломін А.В., доц.)
Галай Денис Сергійович ІМ-11 База даних програмного забезпечення класифікації індивідуального захисту військовослужбовців Маріц Н.О., ст. викл. (консультант Лучицький Р.Ю. асп.)
Грідін Роман Віталійович ІМ-11 Використання хмарних технологій для обробки та зберігання медичних даних Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.
Гурський Сергій Сергійович ІМ-11 Система аналізу порівняння значень показників у n вибірках Соломін А.В., доц., к.ф.-м.н.
Давидов Ігор Сергійович ІМ-11 Веб-сайт поліклініки РСП Київцентраеро Маріц Н.О., ст. викл.
Заводовський Антон Анатолійович ІМ-11 Інтерфейс програмного забезпечення класифікації індивідуального захисту військовослужбовців Маріц Н.О., ст. викл., (консультант Лучицький Р.Ю., аспірант)
Каліон Максим Олександрович ІМ-11 Реалізація в середовищі LabVIEW віртуальної лабораторної роботи "Експериментальне дослідження конструктивної міцності матеріалів" Соломін А.В., доц., к.ф.-м.н.
Ковальчук Оксана Володимирівна ІМ-11 Метод прогнозування перебігу атеросклерозу у післяопераційний період Носовець О.К., ст. викл.
Окунець Юрій Віталійович ІМ-11 Медична інформаційна система в області надання первинної медичної допомоги на базі лікувально-профілактичного закладу Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.
Пімкін Тимур Юрійович ІМ-11 Веб-сайт кафедри біомедичної кібернетики, верстка, смс-система, авторизований доступ Аверьянова О.А., ст. викл. консультант ст. викл. Носовець О.К.
Позднякова Ганна Сергіївна ІМ-11 Програмно-технічний комплекс для дослідження інтраіндивідуальних особливостей одноканальної ЕКГ Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Розбицький Михайло Аркадійович ІМ-11 WEB-сайт кафедри біобезпеки і здоров'я людини Маріц Н.О., ст. викл. (консультант Соломін А.В., доц.)
Фурдига Христина Володимирівна ІМ-11 Інформативні засади креативних аспектів формування особистості в сім'ї Яценко В.П., проф., д.м.н. (консультант Яценко О.В., ст. викл.)
Шемберко Юрій Ігорович ІМ-11 Система аналізу та обробки МРТ зображень Яценко О.В., ст. викл.
Герасімова Дана Сергіївна ЛД-11 Веб-сайт кафедри біомедичної кібернетики, дизайн сайту, контент, структура, дистанційне навчання Аверьянова О.А., ст. викл. консультант Носовець О.К., ст. викл.
Гойсан Володимир Ярославович ЛД-11 Сайт засобів індивідуального захисту Маріц Н.О., ст. викл.
Заболотний Дмитро Геннадійович ЛД-11 Сервер сервісу засобів індивідуального захисту Маріц Н.О., ст. викл.
Землянов Данило Дмитрович ЛД-11 Веб-ресурс для розрахунку генетичних дистанцій Кисляк С.В., ст. викл.
Кузнєцова Марина Володимирівна ЛД-11 Електронна бібліотека дипломів факультету біомедичної інженерії. Дизайн та верстка Яценко О.В., ст. викл.
Левчук Андрій Святославович ЛД-11 Привід робота-маніпулятора для автоматизації робіт у недоступних середовищах медичного призначення, проектування Зубков С.Б., ас.
Огородніков Олександр Володимирович ЛД-11 Теоретичні основи та аналіз веб-технологій для розроблення сайту «Сучасне медичне обладнання» Яковенко О.В., ас.
Панічук Даніїл Сергійович ЛД-11 Програмне забезпечення діагностики захворювань зубів Аверьянова О.А., ст. викл.
Пігарева Дарія Павлівна ЛД-11 Електронна бібліотека дипломів факультету біомедичної інженерії. База даних та адміністративна панель сайту Яценко О.В., ст. викл.
Плетенюк Ірина Валеріївна ЛД-11 Аналіз інформаційних технологій та створення прототипу медичної інформаційної системи Яковенко О.В., ас.
Проць Тарас Юрійович ЛД-11 Об'єктивізація руху коронарних судин Настенко Є.А., с.н.с., д.т.н.
Ралько Роксолана Зіновіївна ЛД-11 База знань про медичні робототехнічні системи Яценко О.В., ст. викл.
Рибачук Вадим Віталійович ЛД-11 Програмно-інформаційне забезпечення для комп'ютерних практикумів з дисципліни "Морфометричний аналіз" Яценко О.В., ст. викл.
Савлук Ярослав Олегович ЛД-11 Система пошуку та ідентифікації кодуючих ділянок геномів. Організація бази даних Кисляк С.В., ст. викл.

Спеціалісти:

2016
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Базанов Олексій Денисович БС-41с Вивчення впливу світла різноманітних спектрів на циркадний ритм людини. Кисляк С.В. ст.викл., (консультант Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.)
Безрук Дмитро Павлович БС-41с Веб-інтегроване середовище дослідження стану системи кровообігу. Добровська Л.М., доц., к.т.н.. (консультант Яковенко А.В., ст.викл, к.т.н.)
Буднік Вікторія Юріївна БС-41с Моделювання стенозованої коронарної артерії після аортокоронарного шунтування веною при різних кутах вшивки. Матвійчук ГО., ас.
Валейка Ольга Відмантівна БС-41с Пошукова система медичних засобів для забезпечення військовослужбовців. Аверьянова О.А., ст.викл.
Горєлов Михайло Костянтинович БС-41с Інформаційна технологія аналізу електроенцефалограм для діагностування патологій. Яковенко А.В., ст.викл, к.т.н.
Єрьомін Олександр Ігорович БС-41с Розробка інтелектуальної системи дистанційного навчання роботи з вітчизняним діагностичним комплексом ФАЗАГРАФ . Файнзільберг Л.С.,доц., д.т.н.
Звінський Андрій Юрійович БС-41с Самоорганізована нейронна мережа для класифікації лікарських препаратів. Розробка і тестування. Яценко О.В., ст.викл
Левко Дар'я Володимирівна БС-41с Система пошуку оптимального глобального вирівнювання у випадку перекриття біологічних послідовностей. Кисляк С.В., ст.викл
Моцний Ярослав Геннадійович БС-41с Створення програми для захисту файлів користувача шляхом шифрування Аверьянова О.А., ст.викл.
Пеляк Олег Русланович БС-41с Навчальна інформаційна система побудови ультраметричних та адитивних філогенетичних дерев Кисляк С.В., ст.викл
Пустовіт Віта Володимирівна БС-41с Інформаційна пошукова система визначення рекомендацій для лікаря терапевта (фармакологічного спрямування). Антонова-Рафі Ю.В. , доц., к.т.н.
Харькова Марія Андріївна БС-41с Мобільний додаток для підготовки до марафону під ОС Android. Коваленко О.С., проф., д.м.н., (консультант Яковенко А.В., ст.викл)
Шапка Олексій Сергійович БС-41с Мобільний додаток на ОС Android з надання першої медичної допомоги Яценко О.В., ст.викл
Шарган Микола Михайлович БС-41с Підвищення точності визначення ділянок мозку на зображеннях магнітно-резонансної томографії Алхімова С.М., ст.викл, к.т.н.
Ющенко Інеса Михайлівна БС-41с Розробка медичної бази даних  та аналіз ії роботи за допомогою програмних середовищ. Аверьянова О.А., ст.викл
Янкович Данієл Володимирович БС-41с Електронна медична карта пацієнта. Яковенко А.В., ст.викл, к.т.н.
Бондаренко Владислав Юрійович БС-42с Комп'ютеризована система кількісної оцінки зон акінезії лівого шлуночка серця з аневризмою Матвійчук Г.О., ас.
Гергець Артем Володимирович БС-42с Розробка сервісу користувача-лікаря з використанням веб-ресурсів для роботи з електроними медичними документами. Коваленко О.С., проф., д.м.н.
Гребенік Олексій Анатолійович БС-42с Інформаційна система аналізу фізичного стану в залежності від виду фізичної активності. Маріц Н.О ст.викл (консультант Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.)
Дранговський Сергій Валерійович БС-42с Модуль інформування медичного персоналу на базі технології мобільної платформи 1С. Підприємство під операційну систему Android Яковенко А.В., ст.викл, к.т.н.
Ковальов Роман Ігорович БС-42с Інформаційна система аналізу фізичного стану молоді. Маріц Н.О ст.викл (консультант Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.)
Кухтін Олександр Вячеславович БС-42с Інтернет ресурс по дистанційному навчанню на прикладі робототехніки. Представлення курсу, проходження тестів. Яценко О.В., ст.викл
Моніч Ярослав Вікторович БС-42с Комп'ютеризована система психологічного тестування, тренінгу та реабілітації. Добровська Л.М. , доц., к.т.н. (консультант Соломін А.В., доц., к.т.н.)
Новак Руслан Валерійович БС-42с Інформаційна система аналізу фізичного стану людини до та після реабілітації опорно-рухової системи (технічна частина). Маріц Н.О ст.викл (консультант Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.)
Пугач Павло Романович БС-42с Розробка додатку під операційну систему Android для взаємодії з BLE пристроями. Яковенко А.В. , ст.викл
Радагуз Микола Вікторович БС-42с Інформаційна система аналізу фізичного стану людини до та після реабілітації опорно-рухової системи (аналітична частина). Маріц Н.О ст.викл (консультант Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.)
Свергун Ілля Юрійович БС-42с Онлайн система тестування і рейтингового оцінювання студентів. Шликов В.В., доц., к.т.н.
Сидорович Ірина Олексіївна БС-42с Система пошуку оптимального локального вирівнювання у випадку повторів фрагментів біологічних послідовностей. Кисляк С.В., ст.викл.
Черепанов Олександр Ігорович К БС-42с Розробка системи зберігання та передачі цифрових медичних зображень на основі DICOM-стандарту. Коваленко О.С., проф., д.м.н.

Магістри:

2015
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Железний Олександр Сергійович БС-31м Теоретичні основи, методи та засоби автоматизації розрахунків для динамічної магнітно-контрастної томографії. ст.викл.. , к.т.н. Алхімова С.М.
Іванов Олександр Костянтинович БС-31м Теоретичні основи, методи та засоби визначення перфузійних характеристик за час-концентрація кривими ст.викл.. , к.т.н. Алхімова С.М.
Найдьонов Іван Михайлович БС-31м Маршрутизація доставки лікарських засобів з урахуванням топології дорожньої мережі доц. , к.т.н. Павлов В.А.
Попков Олександр Вікторович БС-31м Метод покрокової регресії з урахуванням мультиколінеарності одержуваного рішення с.н.с., д.б.н. Настенко Є.А.
Гаупт Олександр Федорович БС-32м Модуль електронної реєстрації пацієнтів з використанням стандартів HL7 проф. д.мед.н. Коваленко О.С.
Нікітенко Микола Віталійович БС-32м Інформаційні технології оцінки стану здоров'я студентів доц.., к.т.н.,Антонова-Рафі Ю.В.
Тепляков Кирило Ігорович БС-32м Синтез логістичної моделі на принципах самоорганізації доц., д.т.н., Павлов В.А.
Шкурат Оксана Сергіївна БС-32м Алгоритми обробки зображень для дослідження 3-D моделей в медицині доц., к.фіз.-мат.н. Соломін А.В.