Дипломне проектування

Головна > Дипломне проектування

Бакалаври:

2022
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Алфьоров Андрій Ігорович БС-81 Програмний продукт для просторової візуалізації медичних зображень та результатів їх сегментації Давидько О.Б., ас. каф. БМК
Волосожар Дар'я Владиславівна БС-81 Android додаток для приватного лікаря Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Гладкий Ярослав Володимирович БС-81 Логістичний ліс самоорганізованих дерев за критерієм якості прогнозу класифікації Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Дворніцька Олена Олександрівна БС-81 Інформаційна система підтримки стану хворих із хронічними захворюваннями за допомогою телемедичних технологій Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Збаровський Дмитро Дементійович БС-81 Інформаційна система оцінки якості надання медичної допомоги Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Карабінський Богдан Сергійович БС-81 Побудова філогенетичних дерев із використанням списку Сводеша та частотного словника української мови Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)
Кисельова Ірина Дмитрівна БС-81 Інформаційна система з проведення навчання і перевірки знань працівників медичного закладу з питань охорони праці (включаючи перелік робіт з підвищеною небезпекою) Праховнік Н.А., доц. каф. ОППЦБ
Кумпан Ліна Олегівна БС-81 Інформаційна система для підтримки медико-соціальної допомоги хворим на Covid-19 Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Лобунько Дмитро Олександрович БС-81 Побудова графічного інтерфейсу користувача платформи комунікації пацієнтів з лікарями Матвійчук О.В., ас. каф. БМК (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Лукашевич Максим Якович БС-81 Розробка модулю комунікації пацієнтів з лікарями для платформи спілкування з лікарями Матвійчук О.В., ас. каф. БМК
Савченко (Мишкарьова) Ангеліна Романівна БС-81 Інтерактивний застосунок прогнозування захворюваності COVID-19 Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ (консультант: Третякова Л.Д., проф. каф. ОППЦБ)
Мумінов Асір Олександрович БС-81 Оптимізація ключових даних у побудові лінгвістичних філогенетичних дерев на основі методів відбору ознак Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)
Погребенко Василь Олександрович БС-81 Математичне моделювання динаміки розповсюдження інфекційного захворювання із урахуванням часових затримок (гепатит В) Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Радченко Олег Володимирович БС-81 Розробка модулю онлайн-візитів платформи комунікації пацієнтів з лікарями Матвійчук О.В., ас. каф. БМК (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Сєров Олександр Владиславович БС-81 Проектування програмного застосунку e-health на основі Web3 Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Соловйова Анастасія Олександрівна БС-81 Класифікатор аудіозаписів кашлю Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)
Тарабара Сергій Васильович БС-81 Математичне моделювання блоку противірусного гуморального імунітету Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Лещенко Влас Андрійович БС-81 Оцінка рівня стресу людини за даними безконтактного визначення R-R інтервалів Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.
Біжнюк Віталій Віталійович БС-82 Розробка програмного забезпечення керуванням екзоскелета для реабілітації Бовсуновська К.В., ст.викл. каф. БМК
Буркевич Олександра Володимирівна БС-82 Веб-сервіс для психологічної підтримки Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Гаврилюк Роман Володимирович БС-82 Побудова моделі діагностики хвороби Альцгеймера Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Головакін Микита Андрійович БС-82 Користувацький інтерфейс для моделей сегментації уражень легень за КТ зображеннями Давидько О.Б., ас. каф. БМК
Грініх Катерина Андріївна БС-82 Розробка програмного застосунку для дослідження мутацій коронавірусної інфекції Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)
Жиляк Максим Євгенович БС-82 Телеграм бот для оцінки ризику аварій Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Кононов Антон Вікторович БС-82 МІС на основі використання технології блокчейн Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК)
Любченко Мирослава Олександрівна БС-82 Штучна модель пальцьової фотоплетизмограми реалістичної форми Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. (консультант: Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК)
Любшин Микита Сергійович БС-82 Розробка математичної моделі противірусного захисту організму із урахуванням часових затримок Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Молентор Дмитро Вікторович БС-82 Дослідження шляхів створення віртуального приладу для допомоги в дихальних вправах Павлюченко А.В., ст.викл. каф. БМК, к.т.н.
Степанець Віталій Олегович БС-82 Моделювання просторових розподілів магнітних полів медичного обладнання Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ (консультант: Глива В.А. доц. каф. ОППЦБ)
Трегуб Софія Костянтинівна БС-82 Інформаційна система аналізу та обліку заходів по запобіганню стресу медичних працівників за рекомендаціями МОП Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ (консультант: Праховник Н.А., доц. каф. ОППЦБ)
Французьонок Ілля Сергійович БС-82 Екосистема цифрової медицини Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Харченко Анастасія Романівна БС-82 Інтелектуальний аудіометр на смартфоні Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. (консультант: Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК)
Боженко Анастасія Юріївна БС-83 Система накопичення та зберігання медичних зображень Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)
Гулякевич Анна Андріївна БС-83 Прогнозування захворюваності Covid-19 та летальності в різних країнах Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)
Дольницький Андрій Романович БС-83 Програмна система для організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання Давидько О.Б., ас. каф. БМК
Каліновська Богдана Вікторівна БС-83 Програмний додаток для оцінки стану пацієнтів в динаміці Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Корж Володимир Миколайович БС-83 Аналітичний комплекс оцінки ефективності евакуації для людей похилого віку Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ
Костюк Андрiй Дмитрович БС-83 Розробка програмного інтерфейсу платформи комунікації пацієнтів з лікарями Матвійчук О.В., ас. каф. БМК (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Кучинський Володимир Віталійович БС-83 Інформаційна система підтримки забезпечення працівників пульмонологічного відділення засобами індивідуального захисту Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ.
Мельничук Яна Олександрівна БС-83 Сайт кардіологічних ліків Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Милейко Костянтин Юрійович БС-83 Інформаційна система обліку та аналізу травматизму медичних працівників Кружилко О.Є., проф. каф. ОППЦБ
Павельчак Катерина Іванівна БС-83 Система обробки та аналізу медичних зображень Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)
Стегніщева Олександра Миколаївна БС-83 Визначення головних факторів необхідності лікування ментального здоров'я Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)
Тасенко Артем Сергійович БС-83 Дослідження можливостей GitLab для супроводу репозиторію документів, що створюються студентами в ході навчального процесу Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК
Харченко Софія Олексіївна БС-83 Моделювання рекурентних нейронних мереж із реакцією-дифузією та затримкою Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Шарган Павло Михайлович БС-83 Оцінка рухів пацієнта після перенесеного інсульту за допомогою мобільних пристроїв Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
2021
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Безбородов Іван Олексійович БС-71 Моделювання гуморального імунітету Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Бондаренко Нікіта Володимирович БС-71 Веб-додаток для підготовки наукових звітів та записів (серверна частина) Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК
Воробйов Ігор Олександрович БС-71 Розробка системи для підтримки та розвитку пам’яті Матвійчук О.В., ас. каф. БМК
Герасимов Євгеній Сергійович БС-71 Порівняльний аналіз алгоритмів для проведення ресеквенування біологічних послідовностей Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Герценберг Лев Максимович БС-71 Порівняльний аналіз медичних зображень з використанням n-вимірної матриці суміжності Рудніков Є.Г., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н. (консультант: Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.)
Грабільнікова Діана Валеріївна БС-71 Ідентифікація кодуючих ділянок генів еукаріот (алгоритм апостеріорного декодування) Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Дьомін Богдан Олександрович БС-71 Клієнтська частина системи електронної звітності академічної успішності студентів Федорін І.В., доц. каф. БМК, к.ф-м.н., доц. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК)
Іванішин Іван Володимирович БС-71 Веб-додаток для підготовки наукових звітів та записів (клієнтська частина) Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК
Климчук Марія Ігорівна БС-71 Ідентифікація кодуючих ділянок генів еукаріот (алгоритм Вітербі) Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Мацута Ілля Вячеславович БС-71 Система обліку медичних товарів Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.)
Місяць Максим Сергійович БС-71 Розробка функціоналу підсистеми "електронна медична картка" з різними методами сортування та передачі даних Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Орлівський Сергій Петрович БС-71 Серверна частина системи електронної звітності академічної успішності студентів Федорін І.В., доц. каф. БМК, к.ф-м.н., доц. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК)
Подиман Ангеліна Олександрівна БС-71 Методи фільтрації та згладжування кардіологічного сигналу для чіткої діагностики Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц. (консультант: Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.)
Прохніцький Ігор Андрійович БС-71 Інформаційна система підтримки медико-соціальної допомоги пацієнтам в охороні здоров’я Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Сазонова Катерина Максимівна БС-71 Система генерації медичних даних Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК (консультант: Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.)
Щербак Ярослав Володимирович БС-71 Система накопичення баз даних для проведення медичних досліджень Рудніков Є.Г., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.
Атамась Віталій Вікторович БС-72 Система аналізу асиметрії КТ-зображень для удосконалення процедур виявлення патології Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Соломін А.В., доц. каф. БМІ, к.ф-м.н.)
Гаращенко Валентина Олександрівна БС-72 Програмний додаток для обміну інформацією між медичним закладом та дослідницьким центром Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Гупало Микита Сергійович БС-72 Інформаційна система для вибору ліків із урахуванням непереносимих компонентів пацієнтом Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Єгорова Юлія Генадіївна БС-72 Інформаційна підтримка медико-соціальної допомоги пацієнтам у домашніх умовах Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Єфремова Софія Валеріївна БС-72 Програмний додаток для прогнозування хвороби Альцгеймер на основі рівня експресії генів Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Левчик Лілія Олександрівна БС-72 Структура даних організації медичної інформації та вибір оптимальних стратегій лікування пацієнтів Давидько О.Б., ас. каф. БМК
Нікітін Віктор Олександрович БС-72 Аналіз варіабельності серцевого ритму за допомогою вейвлет перетворень Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Пігарєв Кирило Андрійович БС-72 Мобільний застосунок для вагітних щодо застосування вітамінних препаратів Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Рагулін Вадим Миколайович БС-72 Моделювання Т-клітинної імунної відповіді Стєнін О.А., проф. каф. БМК, д.т.н.
Самоволов Євгеній Геннадійович БС-72 Розробка кабінету пацієнта з хронічним захворюванням в інфраструктурі електронного здоров’я Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.)
Тунда Ілля Сергійович БС-72 Інформаційний застосунок для підтримки розподілу лікарських засобів в закладу охорони здоров’я Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Херсонець Євгеній Олександрович БС-72 Програмний застосунок «Інформаційна пдтримка лікаря при визначені госпіталізації хворих на COVID-19» Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Хліменков Олексій Леонідович БС-72 Інтерфейс системи організації медичної інформації та вибору оптимальних стратегій лікування пацієнтів Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Шевага Діана Олександрівна БС-72 Розробка системи аналізу кінематики лівого шлуночка серця за даними ехокардіографії Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК
Шкарніков Олексій Сергійович БС-72 Модель активної поведінки артеріальних судин Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Рудніков Є.Г., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.)
Юрочкін Владислав Володимирович БС-72 Сегментація областей крововиливів на комп'ютерній томограмі головного мозку Давидько О.Б., ас. каф. БМК
Анохіна Яна Юріївна БС-73 Розробка програмного застосунку для формування раціону харчування із застосуванням генетичного алгоритму Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК
Ворончук Назарій Сергійович БС-73 Сегментація областей інтересу на зображеннях комп'ютерної томографії легень при захворюванні на туберкульоз Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК
Гайс Андрій Олегович БС-73 Медична інформаційна система для пацієнтів із децентралізованим зберіганням даних у блокчейні (серверна частина) Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК (консультант: Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.)
Гончар Олександр Віталійович БС-73 Навчальна інформаційна система побудови та поетапної візуалізації адитивних філогенетичних дерев Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Долженко Єгор Юрійович БС-73 Автоматичне регулювання яскравості зображення камер Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Вдовиченко О.В., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.)
Дубовик Данило Ігорович БС-73 Універсальна програмна оболонка системи підтримки прийняття діагностичних рішень при дифузних захворюваннях печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Іванченко Аліна Сергіївна БС-73 Система диференціальної діагностики захворювань – аутоімунного гепатиту та хвороби Вільсона Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК
Коваленко Катерина Михайлівна БС-73 Моделювання процесів противірусної імунної відповіді в органі-мішені Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Ладік Артур Олександрович БС-73 Класифікація уражень легень при COVID-19 на основі текстурних ознак та згорткової нейронної мережі Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Ле Дай Зионг БС-73 Класифікація та сегментація білих кров'яних тілець Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Нестеров Дмитро Валентинович БС-73 Розробка підсистеми автоматизованої модерації вмісту тематичних розділів для системи управління сайтом факультету Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК (консультант: Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК)
Плющ Софія Денисівна БС-73 Програмний продукт для пошуку генів прокаріот на основі префіксних дерев Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Савченко Віктор Романович БС-73 Система генерації випадкових чисел зі збережених біоелектричних сигналів Стєнін О.А., проф. каф. БМК, д.т.н.
Соловей Сергій Романович БС-73 Самонавчальна інформаційна технологія для виявлення респіраторних порушень в домашніх умовах Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Тарановська Наталія Денисівна БС-73 Навчальна інформаційна система побудови та поетапної візуалізації ультраметричних філогенетичних дерев Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Чистяков Роман Вікторович БС-73 Розробка інтерфейсу підсистеми "електронна медична картка" з різними методами сортування та передачі даних Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Батуркіна Анастасія Миколаївна БС-71 Медична інформаційна система для пацієнтів із децентралізованим зберіганням даних у блокчейні (клієнтська частина) Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК (консультант: Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.)
Бакало Наталія Андріївна БС-71 Інформаційна система для перевірки сумісності медикаментів Матвійчук О.В., ас. каф. БМК
2020
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Бондаренко Ольга Валеріївна БС-61 Система створення індивідуалізованої картки пацієнта Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Воловецький Вадим Олександрович БС-61 Технологія прийняття рішень у медичному закладі на основі медіани Кемені Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.)
Гончарук Максим Олександрович БС-61 Оптимізація параметрів перетворення УЗ зображень в задачі класифікації норма-патологія при дифузних захворюваннях печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Дюмін Олексій Дмитрович БС-61 Дослідження статистик для оцінки мінливості процесу в задачі сегментації МРТ зображень CUSUM фільтром Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.
Заболотна Анастасія Вікторівна БС-61 Програма побудови еталонних класів фазових портретів ЕКГ Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Коцюба Євген Васильович БС-61 Математичне моделювання автохвильових коливань у серці Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Петруніна Олена Олександрівна БС-61 Класифікація УЗД зображень методом моделювання поверхні генетичним МГУА Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с. (консультант: Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.)
Руденко Артем Віталійович БС-61 Розробка програмного застосунку для ідентифікації користувачів системи на основі аналізу знімків сітківки ока Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Уманець В.С., ас. каф. БМК)
Свінцицький Микита Сергійович БС-61 Рекомендаційна система за даними з фітнес трекерів Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Соловей Богдан Анатолійович БС-61 Програмний застосунок діагностики рівня захворювання на дальтонізм на основі метода Рабкіна Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Уманець В.С., ас. каф. БМК)
Фомін Ярослав Володимирович БС-61 Розробка мобільного додатку для донорів крові (серверна частина) Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Чудінович Павло Олександрович БС-61 Аналіз та інтерпретація електрокардіосигналу (ЕКС) на основі вейвлет-функцій Рудніков Є.Г., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н. (консультант: Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.)
Шерберг Олександр Володимирович БС-61 Розробка програмного застосунку пошуку оптимального шляху як компонента навігатора для оператора станції швидкої допомоги Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Уманець В.С., ас. каф. БМК)
Валушко Олександр Юрійович БС-62 Система для пошуку місця організації госпіталю в умовах епідемії Давидько О.Б., ас. каф. БМК
Гричанюк Іван Олегович БС-62 Сегментація судин сітківки на зображеннях сітківки ока за допомогою нейронної мережі Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Уманець В.С., ас. каф. БМК)
Давидович Ілля Вікторович БС-62 Покращення алгоритму розпізнавання жестів рук для надширококутної камери fisheye Вдовиченко О.В., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.
Дувінський Денис Олександрович БС-62 Інтелектуальна система для онлайн виконання противірусної дихальної гімнастики Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. (консультант: Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК)
Ємець Анастасія Богданівна БС-62 Система інтерфейсів моніторингу захисту особистих медичних даних Вдовиченко О.В., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.
Єршов Олександр Ігорович БС-62 Класифікація білкових послідовностей за допомогою згорткової нейронної мережі Давидько О.Б., ас. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)
Ілюшик Тарас Сергійович БС-62 Розробка програмного додатку для класифікації зображень пігментованих уражень шкіри Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Кавицька Юлія Олександрівна БС-62 Система інтерфейсів для управління роботизованими системами рентгенології Вдовиченко О.В., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.
Клименко Денис Владиславович БС-62 Web-додаток для класифікації УЗД зображень методом моделювання поверхні генетичним МГУА Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с. (консультант: Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.)
Кожара Катерина Миколаївна БС-62 Алгоритм самоорганізації ансамблю ознак у вирішенні задачі класифікації "норма-патологія" на зображеннях УЗД печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Кривошеєв Ерік Володимирович БС-62 Класифікація норма-патологія печінки по ознакам текстури та фрактальної розмірності бінаризованих УЗ зображень Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Моісеєнко Анна Віталіївна БС-62 Програмний додаток для підбору раціону харчування за Аюрведою Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Музика Ярина Василівна БС-62 Розробка технології опрацювання температури та внутрішньочерепного тиску людини Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н.
Осадча Юлія Андріївна БС-62 Інтелектуальна інформаційна технологія верифікації користувача за ЕКГ Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Павлюк Анна Андріївна БС-62 Розробка системи регулювання транспортування біоматеріалу Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Побиванець Тарас Юрійович БС-62 Проектування програмного додатку для аналізу користувача на хворобу Паркінсона за допомогою аудіотесту Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК)
Потіп Юлія Сергіївна БС-62 Класифікація білкових послідовностей методами машинного навчання Павлюченко А.В., ст.викл. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)
Семенюк Вікторія Аркадіївна БС-62 Програмний додаток для оцінки ментального здоров'я та емоційного стану працівників технічних спеціальностей Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Ткачук Олександр Юрійович БС-62 Розробка інтерфейсу для донорів крові (клієнт-частина) Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Харченко Наталія Сергіївна БС-62 Розробка методу обробки оцифрованого зображення спіралі Архімеда для діагностики хвороби Паркінсона Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК (консультант: Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК)
Шаріпов Максим Олександрович БС-62 Діалогова система для пошуку лікарських засобів Матвійчук О.В., ас. каф. БМК
Шулигін Дмитро Едуардович БС-62 Класифікація норма/патологія при дифузних захворюваннях печінки за ознаками текстури УЗ зображень зі зменшеною кількістю кольорів Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.
Ющенко Катерина Віталіївна БС-62 Інтерфейс для системи шифрування та передачі медичних даних по закритих каналах Вдовиченко О.В., ст.викл. каф. БМК, к.ф-м.н.
2019
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Бабенко Віталій Олегович БС-51 Система аналізу ризиків після хірургічного лікування у ранньому післяопераційному періоді Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Місюра Олексій Олександрович БС-51 Система захисту персональних даних через мікросервіси портативних систем управління в медичних інформаційних системах Гаупт О.Ф., ас. каф. БМК
Шуляк Ярослав Ігорович БС-51 Застосування методів машинного навчання для діагностування ожиріння та супутніх захворювань на основі медичних записів Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК
Дидик Анастасія Петрівна БС-52 Система аналізу ризиків після консервативного лікування у пізньому післяопераційному періоді Носовець О.К, доц. каф. БМК, к.т.н.
Білецький Артур Олександрович БС-52 Програмне забезпечення для ідентифікації регуляторних ділянок генів прокаріот Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Сірота Ольга Ігорівна БС-51 Веб-сервіс для прогнозування якості життя у ревматологічних хворих Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Солодкий Віталій Петрович БС-52 Розробка системи, для візуалізації медичних показників за ресурсом PhysioNet Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. (консультант: Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.)
Флярковський Владислав Сергійович БС-52 Система реєстрації та обробки фонокардіограми Корнієнко Г.А., ас. каф. БМК (консультант: Соломін А.В., доц. каф. ББЗЛ, к.т.н.)
Плахтій Богдан Миколайович БС-51 Система прогнозування перебігу захворювання у ревматологічних хворих Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Овсієнко Богдан Орестович БС-51 Розробка системи для скринінгу функціонального стану офісного працівника Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н.
Карлюк Анастасія Вікторівна БС-51 Система визначення типу пухлин на основі результатів сегментації медичних зображень Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Стригун Ярослав Олегович БС-52 Створення функціоналу інформаційно-аналітичної системи “Централь 103” Аверьянова О.А, ст.викл. каф. БМК
Гаврилюк Віталій Сергійович БС-51 Мобільний додаток для переведення документів в електронний формат розроблений для мобільної операційної системи iOS Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н.
Грішко Дмитро Юрійович БС-51 Методи моделювання множин регресій із вибором оптимальних структур по критерію роздільності Павлов В.А., доц каф. БМК, к.т.н., доц.
Гаврильченко Любомир Олегович БС-51 Розробка програмного забезпечення для реєстрації звернень пацієнтів до сімейного лікаря Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК)
Войденко Олексій Костянтинович БС-52 Програмне забезпечення для проведення ресеквенування біологічних послідовностей Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Фолькін Марко Владиславович БС-52 Система побудови оптимальних маршрутів на основі алгоритмів найкоротших шляхів Яковенко А.В., доц. каф. БМК, к.т.н.
Сітченко Олексій Євгенович БС-51 Розробка програмного забезпечення класифікації даних з використанням двошарового персептрону та оптимізованої ваги на основі генетичного алгоритму Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.
Гейко Андрій Сергійович БС-52 Системи практичного застосування бібліотеки TensorFlow для розпізнавання зображень рукописного тексту, для створення електронного архіву історій хвороб пацієнта Гаупт О.Ф., ас. каф. БМК
Розюк Павло Васильович БС-52 Створення математичних моделей для прогнозування класу ракової пухлини у пацієнта Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н.
Янковий Ілля Олексійович БС-52 Класифікатор стану пацієнта за текстурними статистиками ультразвукового дослідження печінки Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.
Терещенко Володимир Олегович БС-51 Програмний додаток для підтримки прийняття рішення про закупівлю медичного обладнання за сукупністю критеріїв Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Круглий Владислав Володимирович БС-52 Система підтримки прийняття медичних рішень при діагностиці дифузних захворювань печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.)
Іллєнок Марина Петрівна БС-51 Розробка програмного забезпечення для пошуку точок зміни триплетної періодичності Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК
Шапошник Ольга Геннадіївна БС-52 Інтелектуальний інтерфейс системи розрахунку оптимальних індивідуальних стратегій Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Басік Артем Михайлович БС-51 Програмне забезпечення інформаційної підтримки менеджера з реалізації медичних матеріалів Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК
Сімінько Владислав Сергійович БС-52 Система реєстрації та аналізу пульсового ритму Корнієнко Г.А., ас. каф. БМК (консультант: Соломін А.В., доц. каф. ББЗЛ, к.т.н.)
Федчишин Дмитро Олександрович БС-51 Розробка та дослідження алгоритму для оцінки електричної активності серця Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Качко Ілля Володимирович БС-52 Класифікація дифузних захворювань печінки за статистикою вищого порядку зображень сонографії Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.
Рябко Руслан Сергійович БС-52 Система моніторингу стану здоров’я пацієнта з використанням системи аналітики IBM Watson Гаупт О.Ф., ас. каф. БМК
Столпаков Ілля Євгенійович БС-52 Розробка програмного забезпечення сегментації біомедичних зображень на основі згорткової нейронної мережі Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.
Савченко Ярослав Володимирович БС-52 Розробка системи підтримки прийняття рішень при статистичній обробці результатів наукових досліджень Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.
2016
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Борозенець Данило Андрійович ІМ-21 Програмно-апаратний комплекс реєстрації та аналізу пульсової хвилі. Настечко Є.А., с.н.с., д.б.н., зав. каф. (Зубчук В.І., доц., к.т.н.)
Ваховський Іван Володимирович ІМ-21 Програмна система для оцінки хаотичності форми фраментів одноканальної електрокардіограми Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Древко Роман Юрійович ІМ-112 Система діагностування цирозу печінки та вибору оптимального варіанту лікування Яценко О.В., ст.викл. (Носовець О.К. ст.викл, к.т.н.)
Кравченко Аліна Євгеніївна ІМ-21 Комп’ютеризована система для визначення оцінки швидкості переключення та розподілу уваги Матвійчук Г.О., ас. (Худецький І.Ю., проф)
Мартинець Надія Олегівна ІМ-21 Програмний продукт для формування оптимального раціону харчування для хворих на цукровий діабет 2-го типу ІМ-21 Яценко О.В., ст.викл
Нiкiфоров Станiслав Сергiйович ІМ-21 Розробка мобільного додатку для визначення статистичних показників варіабельності серцевого ритму Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Нагленко Олександр Анатолійович ІМ-21 Спектральні методи класифікації біомедичних сигналів Зеленський К.Х., доц., д.т.н.
Намчук Світлана Ігорівна ІМ-21 Інформаційна система пошуку та побудови автобусних маршрутів на основі сформованих критеріїв Аверьянова О.А., ст.викл
Павленко Дмитро Олександрович ІМ-21 Програмне забезпечення для аналізу та розпізнавання зображень мікрофотографій циркулюючої крові Матвійчук Г.О., ас. (Соломін А.В., доц.)
Сидорчук Владислав Геннадійович ІМ-21 Комп'ютеризована система для психологічного тестування та реабілітації людини Матвійчук Г.О., ас. (Худецький І.Ю., проф)
Скорик Юлія Євгенівна ІМ-21 Комп'ютеризована система для визначення та оптимізації обсягу оперативної пам’яті людини Матвійчук Г.О., ас. (Худецький І.Ю., проф)
Сорока Антон Олександрович ІМ-21 Розробка мобільного додатку для визначення спектральних показників варіабельності серцевого ритму Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Уманець Віталій Сергійович ІМ-21 Модифікований алгоритм k-середніх для функціонально зв'язних кластерів Павлов В.А., доц., к.т.н. (Настенко Є.А., с.н.с., д.б.н.)
Яструб Віктор Олександрович ІМ-21 Комп'ютеризована система класифікації біомедичних зображень на основі лінійного асоціатора Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Дємєнтьєв Андрій Володимирович ІМ-22 Алгоритм самоорганізованої кластеризації для функціонально зв'язаних кластерів Носовець О.К., ст.викл, к.т.н. (Павлов В.А., доц., к.т.н.)
Михайловська Вікторія Володимирівна Інформаційна система дослідження зору дітей дошкільного віку Аверьянова О.А., ст.викл (ст..викл, Бітко С.М.)
Погорілий Максим Володимирович ІМ-22 Мобільний персональний медичний органайзер працівників лікувальних закладів та пацієнтів Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.
Рибкін Костянтин Олексійович ІМ-22 Система моделювання линейної багатовимірної регресії з оптимізацією параметрів алгоритму Stepwise Павлов В.А., доц., к.т.н.
Сивоглаз Артем Іванович ІМ-22 Класифікація зображень за допомогою багатошарового персептрону Аверьянова О.А., ст.викл (доц.., к.п.н. Добровська Л.М.)
Соколов Олексій Дмитрович ІМ-22 Система обробки пошукових запитів в задачах прогнозування процесів різного походження Павлов В.А., доц., к.т.н.
Солопенко Віктор Андрійович ІМ-22 Комп'ютеризована система адаптивної фільтрації шумів у сигналах на основі алгоритму LMS Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Тодоренко Ілля Андрійович ІМ-22 Мобільний додаток “Diabetes” на платформі Android Добровська Л.М., доц., к.т.н (Яценко О.В., ст.викл)
Боровик Олександр Вадимович ЛД-21 Проектування системи вирівнювання біологічних послідовностей методом динамічного програмування з афінною штрафною функцією Кисляк С.В., ст.викл
Босенко Наталія Володимирівна ЛД-21 Додаток для пам’яті «Метод Цицерона» Яценко О.В., ст.викл
Босенко Ольга Володимирівна ЛД-21 Додаток для розрахунку оптимального артеріального тиску Яценко О.В., ст.викл.
Веретенніков Владислав Едуардович ЛД-21 Програмне забезпечення для побудови адитивних філогенетичних дерев Кисляк С.В., ст.викл
Глушак Микита Анатолійович ЛД-21 Комп’ютерна система оцінки репродуктивного миcлення Антонова-Рафі Ю.В. (Худецький І.Ю.)
Деньга Андрій Володимирович ЛД-21 Система електронного обслуговування пацієнтів Шликов В.В., доц., к.т.н.
Клейменов Павло Олексійович ЛД-21 Система віддаленого управління комутаторами локальної мережі Аверьянова О.А., ст.викл
Коновалов Михайло Артурович ЛД-21 Комп'ютеризована система для оцінки результатів психологічного тестування когнітивних функцій мозку Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Коршак Віталій Ігорович ЛД-21 Експертна система загальної діагностики захворювань ротової порожнини Аверьянова О.А., ст.викл
Любевич Костянтин Анатолійович ЛД-21 Мобільна система пошуку медичних препаратів та найближчих аптечних мереж Яценко О.В., ст.викл
Маслюк Олеся Олександрівна ЛД-21 Система тренування та оцінки порушень зору в домашніх умовах Яценко О.В., ст.викл
Матушевич Наталія Анатоліївна ЛД-21 Розробка методу аналізу діагностичних ознак за зашумленою електрокардіограмою та його програмна реалізація Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Наумов Геннадій Олегович ЛД-21 Мобільний додаток для аналізу результатів психологічного тестування короткочасної пам'яті на платформі Android Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Полєщук Євгеній Олександрович ЛД-21 Навчальна інформаційна система визначення вторинної структури РНК Кисляк С.В., ст.викл
Серба Лев Євгенійович ЛД-21 Навчальна інформаційна система для визначення редакційної відстані між біологічними послідовностями Кисляк С.В., ст.викл
Філімончук Ігор Володимирович ЛД-21 Мобільний додаток для підвищення ефективності навчання Корнієнко Г.А., ас. (Носовець О.К., ст.викл)
Юр Артем Сергійович ЛД-21 База даних параметрів функціонального стану людини Сердаковський В.С., ст.викл
2015
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Анісімов Богдан Олександрович ІМ-11 WEB-додаток визначення асоціацій на основі аналізу уподобань користувача Добровська Л.М., доц., к.т.н.
Бойко Владислав Володимирович ІМ-11 WEB-сайт кафедри біомедичної інженерії Маріц Н.О., ст. викл. (консультант Соломін А.В., доц.)
Галай Денис Сергійович ІМ-11 База даних програмного забезпечення класифікації індивідуального захисту військовослужбовців Маріц Н.О., ст. викл. (консультант Лучицький Р.Ю. асп.)
Грідін Роман Віталійович ІМ-11 Використання хмарних технологій для обробки та зберігання медичних даних Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.
Гурський Сергій Сергійович ІМ-11 Система аналізу порівняння значень показників у n вибірках Соломін А.В., доц., к.ф.-м.н.
Давидов Ігор Сергійович ІМ-11 Веб-сайт поліклініки РСП Київцентраеро Маріц Н.О., ст. викл.
Заводовський Антон Анатолійович ІМ-11 Інтерфейс програмного забезпечення класифікації індивідуального захисту військовослужбовців Маріц Н.О., ст. викл., (консультант Лучицький Р.Ю., аспірант)
Каліон Максим Олександрович ІМ-11 Реалізація в середовищі LabVIEW віртуальної лабораторної роботи "Експериментальне дослідження конструктивної міцності матеріалів" Соломін А.В., доц., к.ф.-м.н.
Ковальчук Оксана Володимирівна ІМ-11 Метод прогнозування перебігу атеросклерозу у післяопераційний період Носовець О.К., ст. викл.
Окунець Юрій Віталійович ІМ-11 Медична інформаційна система в області надання первинної медичної допомоги на базі лікувально-профілактичного закладу Антонова-Рафі Ю.В., доц., к.т.н.
Пімкін Тимур Юрійович ІМ-11 Веб-сайт кафедри біомедичної кібернетики, верстка, смс-система, авторизований доступ Аверьянова О.А., ст. викл. консультант ст. викл. Носовець О.К.
Позднякова Ганна Сергіївна ІМ-11 Програмно-технічний комплекс для дослідження інтраіндивідуальних особливостей одноканальної ЕКГ Файнзільберг Л.С., доц., д.т.н.
Розбицький Михайло Аркадійович ІМ-11 WEB-сайт кафедри біобезпеки і здоров'я людини Маріц Н.О., ст. викл. (консультант Соломін А.В., доц.)
Фурдига Христина Володимирівна ІМ-11 Інформативні засади креативних аспектів формування особистості в сім'ї Яценко В.П., проф., д.м.н. (консультант Яценко О.В., ст. викл.)
Шемберко Юрій Ігорович ІМ-11 Система аналізу та обробки МРТ зображень Яценко О.В., ст. викл.
Герасімова Дана Сергіївна ЛД-11 Веб-сайт кафедри біомедичної кібернетики, дизайн сайту, контент, структура, дистанційне навчання Аверьянова О.А., ст. викл. консультант Носовець О.К., ст. викл.
Гойсан Володимир Ярославович ЛД-11 Сайт засобів індивідуального захисту Маріц Н.О., ст. викл.
Заболотний Дмитро Геннадійович ЛД-11 Сервер сервісу засобів індивідуального захисту Маріц Н.О., ст. викл.
Землянов Данило Дмитрович ЛД-11 Веб-ресурс для розрахунку генетичних дистанцій Кисляк С.В., ст. викл.
Кузнєцова Марина Володимирівна ЛД-11 Електронна бібліотека дипломів факультету біомедичної інженерії. Дизайн та верстка Яценко О.В., ст. викл.
Левчук Андрій Святославович ЛД-11 Привід робота-маніпулятора для автоматизації робіт у недоступних середовищах медичного призначення, проектування Зубков С.Б., ас.
Огородніков Олександр Володимирович ЛД-11 Теоретичні основи та аналіз веб-технологій для розроблення сайту «Сучасне медичне обладнання» Яковенко О.В., ас.
Панічук Даніїл Сергійович ЛД-11 Програмне забезпечення діагностики захворювань зубів Аверьянова О.А., ст. викл.
Пігарева Дарія Павлівна ЛД-11 Електронна бібліотека дипломів факультету біомедичної інженерії. База даних та адміністративна панель сайту Яценко О.В., ст. викл.
Плетенюк Ірина Валеріївна ЛД-11 Аналіз інформаційних технологій та створення прототипу медичної інформаційної системи Яковенко О.В., ас.
Проць Тарас Юрійович ЛД-11 Об'єктивізація руху коронарних судин Настенко Є.А., с.н.с., д.т.н.
Ралько Роксолана Зіновіївна ЛД-11 База знань про медичні робототехнічні системи Яценко О.В., ст. викл.
Рибачук Вадим Віталійович ЛД-11 Програмно-інформаційне забезпечення для комп'ютерних практикумів з дисципліни "Морфометричний аналіз" Яценко О.В., ст. викл.
Савлук Ярослав Олегович ЛД-11 Система пошуку та ідентифікації кодуючих ділянок геномів. Організація бази даних Кисляк С.В., ст. викл.

Магістри:

2022
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Щур Віталій Євгенійович БС-11мп Математичне моделювання процесів виникнення і росту пухлин та засобів лікування організму Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Юрочкін Владислав Володимирович БС-11мп Ідентифікація та аналіз дрібновогневих уражень на МРТ головного мозку Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Воловецький Вадим Олександрович БС-01мн Інформаційний блок роботи клінічної лабораторії Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Гончарук Максим Олександрович БС-01мн Система класифікації ступенів фіброзу при дифузних захворюваннях по УЗ зображенням печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)
Давидович Ілля Вікторович БС-01мн Оцінка якості відстеження маркерів використовуючи ширококутну камеру для хірургічної навігації Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.
Кузьменко Денис Вікторович БС-01мн Математичне моделювання противірусного захисту організму вакцинацією Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Алієв Ельдар Ігорович БС-11мп Система діагностики тромбоемболії легеневої артерії за даними комп‘ютерної томографії органів грудної клітини Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Атамась Віталій Вікторович БС-11мп Система аналізу асиметрії КТ-зображень для удосконалення процедур виявлення патології Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.
Ворончук Назарій Сергійович БС-11мп Онлайн система моніторингу здоров'я та взаємодії лікаря з пацієнтом Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Дьомін Богдан Олександрович БС-11мп Мобільний застосунок системи електронної звітності академічної успішності студентів Коваленко О.С. проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК)
Дюмін Олексій Дмитрович БС-11мп Використання методів глибинного навчання для визначення зони уваги на Т2-зважених зображеннях перфузійної МРТ Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.
Єфремова Софія Валеріївна БС-11мп Система визначення стану хворих на ювенільний ревматоїдний артрит у віддаленому періоді Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Іванішин Іван Володимирович БС-11мп Система детекції та розпізнавання обличь за допомогою методу k - найближчих сусідів Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК
Іванченко Аліна Сергіївна БС-11мп Класифікація гістологічних знімків пухлин молочної залози на основі локальної порогової бінаризації та машинного навчання Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.
Климчук Марія Ігорівна БС-11мп Розроблення веб-сервісу діагностики ракових захворювань шкіри, із застосуванням методів машинного навчання Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК
Ле Дай Зионг БС-11мп Програмне забезпечення для визначення факторів проблем з ментальним здоров’ям у студентів Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Левчик Лілія Олександрівна БС-11мп Діагностичні алгоритми для визначення генетичних мутацій ракових пухлин методами аналізу медичних текстів Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Нерус Владислав Миколайович БС-11мп Нейронна мережа для виявлення відхилень грудної клітини на рентгенівських знімках Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.
Нікітін Віктор Олексійович БС-11мп Визначення типу біологічних тканин за допомогою машинного навчання Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Дубко А.Г., доц. каф. БМІ, к.т.н., доц.)
Рагулін Вадим Миколайович БС-11мп Математичне моделювання інфекційного захворювання гепатиту С Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Сазонова Катерина Максимівна БС-11мп Автоматичне визначення функції артеріального притоку на перфузійних зображеннях Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.
Самоловов Євгеній Геннадійович БС-11мп Оптимальне управління противірусним лікування ВІЛ-інфекції Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Тунда Ілля Сергійович БС-11мп Розробка підсистеми лікарської інтернет-консультації Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Шевага Діана Олександрівна БС-11мп Програмний додаток моніторингу рівня стресу Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
2021
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Бабенко Віталій Олегович БС-91мн Класифікація ультразвукових зображень методом генетичного лісу дерев оптимальної складності Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.)
Грішко Дмитро Юрійович БС-91мп Рішення задачі реконструкції та класифікації УЗ зображень печінки у просторі параметрів моделі ковзного вікна Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Дикач Юлія Романівна БС-91мн Розвиток лінгвістичного методу аналізу циклічних сигналів на прикладі ЕКГ Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Круглий Владислав Володимирович БС-91мн Система підтримки прийняття рішень при діагностуванні фібротичних змін печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.)
Трофименко Олександр Володимирович БС-91мн Рішення задачі реконструкції та класифікації УЗ зображень печінки у просторі параметрів моделі просторової розгортки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Іванова Яна Олегівна БС-01мп Класифікація стадій сну з використанням безконтактного біосенсора на основі нейронної мережі CNN-LSTM Федорін І.В., доц. каф. БМК, к.ф-м.н., доц.
Коваленко Максим Владиславович БС-01мп Сценарії використання технології відстежування обличчя на основі методу гістограм орієнтованих градієнтів Соломін А.В., доц. каф. БМІ, к.ф-м.н.
Кочкарьов Сергій Вадимович БС-01мп Використання перетворення Гільберта-Хуанга для аналізу серцевої аритмії Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Музика Ярина Василівна БС-01мп Моделі оцінювання артеріального тиску за пальцевою фотоплетизмограмою на смартфоні Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Петруніна Олена Олександрівна БС-01мп Класифікація ішемічної хвороби серця через гармонійні моделі текстури зображення ехокардіографії Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.)
Руденко Артем Віталійович БС-01мп Система біометричної ідентифікації користувачів із застосуванням генетичного алгоритму Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Федорін І.В., доц. каф. БМК, к.ф-м..н., доц.)
Соловей Богдан Анатолійович БС-01мп Система вилучення описового тексту з фотографій клінічних документів, реферування та виділення ключових слів Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. (консультант: Федорін І.В., доц. каф. БМК, к.ф-м..н., доц.)
Фомін Ярослав Володимирович БС-01мп Побудова математичної моделі противірусної імунної відповіді на вірус гепатиту B Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Харченко Наталія Сергіївна БС-01мп Розроблення мобільного додатку для діагностики хвороби Паркінсона за зображенням спіралі Архімеда Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК
Шаріпов Максим Олександрович БС-01мп Розроблення медичної інформаційної системи для реалізації механізму реімбурсації в Україні Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)
Шерберг Олександр Володимирович БС-01мп Електронна медична карта пацієнта на основі блокчєйн технологій Соломін А.В., доц. каф. БМІ, к.ф-м.н.
Кожара Катерина Миколаївна БС-01мп Дослідження ефективності критеріїв відбору у алгоритмі первинної селекції ознак в задачі класифікації патології печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.
Шулигін Дмитро Едуардович БС-01мп Розроблення алгоритму порівняння двох зразків для аналізу медичних зображень паренхіматозних органів Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.
2020
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Басік Артем Михайлович БС-91мп Інформаційна система з використанням PACS Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Гаврильченко Любомир Олегович БС-91мп Система для класифікації хвороб на рак легенів з використанням згорткових нейронних мереж Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.
Гаврилюк Віталій Сергійович БС-91мп Мобільний застосунок для збереження та контролю показників фізичної підготовленості студентів (застосунок) Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Карпюк І.Ю., доц. каф. СВ, к.п.н., доц.)
Дидик Анастасія Петрівна БС-91мп Інформаційна система з функціоналом клінічного фармацевта для оптимізації стану пацієнта Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Дяк Андрій Ігорович БС-91мп Онлайн платформа для навчання на базі CRM системи Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Іллєнок Марина Петрівна БС-91мп Мобільний застосунок для збереження та контролю показників фізичної підготовленості студентів (критеріальні показники) Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Карпюк І.Ю., доц. каф. СВ, к.п.н., доц.)
Карлюк Анастасія Вікторівна БС-91мп Система визначення типу пухлини на основі результатів сегментації медичних зображень Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Овсієнко Богдан Орестович БС-91мп Інформаційна система для підготовки наукових звітів та записів Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н.
Рябко Руслан Сергійович БС-91мп SMDBI (Медична інформаційна система з сучасними методами та алгоритмами захищеної передачі інформації в медицині) Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.
Сірота Ольга Ігорівна БС-91мп Аналіз медичних сигналів на основі вейвлет-перетворень Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.
Сітченко Олексій Євгенович БС-91мп Багатошаровий персептрон з використанням генетичного алгоритму як класифікатор раку молочної залози Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.
Солодкий Віталій Петрович БС-91мп Розробка розширеної моделі розрахунку вартості медичних послуг на основі step-down методу Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.)
Столпаков Ілля Євгенійович БС-91мп Веб-застосунок для розпізнавання тексту на фото-документах за допомогою нейронних мереж Якимчук В.С., доц. каф. БМК, к.т.н.
2019
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Матвійчук Олександр Вадимович БС-71мн Система розпізнавання пухлин головного мозку на МРТ зображеннях Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.)
Борисова Галина Вікторівна БС-71мн Програмний додаток для визначення функціонального стану системи кровообігу Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.
2018
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Матушевич Наталія Анатоліївна БС-61м Програмна система для порівняльного дослідження збіжності алгоритмів лінійної класифікації Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Москаленко Аліна Євгеніївна БС-61м Методи аналізу післяопераційного періоду у дітей після втручань на сердці Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.
Павленко Дмитро Олександрович БС-61м Метод класифікації та підрахунку клітин на зображеннях мікфотографій товстої кишки при аденокарциномі Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.
Ваховський Іван Володимирович БС-61м Програмна система оцінки впливу зовнішніх втручань на організм базуючись на хаотичності ЕКГ Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.
Серба Лев Євгенійович БС-61м Оцінка психофізичного стану студентів на заняттях фізичного виховання Настенко Є.А., проф. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.
Скорик Юлія Євгенівна БС-61м Метод прогнозування перебігу раку молочної залози після проведеного лікування Якимчук В.С., ст.викл. каф. БМК, к.т.н.
Уманець Віталій Сергійович БС-61м Створення та порівняльний аналіз кластеризаційних алгоритмів розпізнавання статистичних залежностей Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., с.н.с.)
2015
Прізвище, ім’я, по батькові студента Навчальна група Назва роботы Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД Посилання
Железний Олександр Сергійович БС-31м Теоретичні основи, методи та засоби автоматизації розрахунків для динамічної магнітно-контрастної томографії. ст.викл.. , к.т.н. Алхімова С.М.
Іванов Олександр Костянтинович БС-31м Теоретичні основи, методи та засоби визначення перфузійних характеристик за час-концентрація кривими ст.викл.. , к.т.н. Алхімова С.М.
Найдьонов Іван Михайлович БС-31м Маршрутизація доставки лікарських засобів з урахуванням топології дорожньої мережі доц. , к.т.н. Павлов В.А.
Попков Олександр Вікторович БС-31м Метод покрокової регресії з урахуванням мультиколінеарності одержуваного рішення с.н.с., д.б.н. Настенко Є.А.
Гаупт Олександр Федорович БС-32м Модуль електронної реєстрації пацієнтів з використанням стандартів HL7 проф. д.мед.н. Коваленко О.С.
Нікітенко Микола Віталійович БС-32м Інформаційні технології оцінки стану здоров'я студентів доц.., к.т.н.,Антонова-Рафі Ю.В.
Тепляков Кирило Ігорович БС-32м Синтез логістичної моделі на принципах самоорганізації доц., д.т.н., Павлов В.А.
Шкурат Оксана Сергіївна БС-32м Алгоритми обробки зображень для дослідження 3-D моделей в медицині доц., к.фіз.-мат.н. Соломін А.В.