Добровська Людмила Миколаївна

Головна > Співробітники > Добровська Людмила Миколаївна
port-folio-1-Home-01

Добровська Людмила Миколаївна

Добровська Людмила Миколаївна

доцент кафедри БМК, к.т.н., доцент Добровська Л.М. є фахівцем з розробки педагогічних технологій навчання та інформаційних технологій аналізу біомедичної інформації. Проводить дослідження в галузі розробки систем штучного інтелекту. Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Комп’ютерні експертні системи в професійному навчанні майбутніх лікарів (на пропедевтичному етапі)» (спеціальність – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»).

У 1983 р. закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка факультет кібернетики за спеціальністю “Прикладна математика”, присвоєна кваліфікація за дипломом – математик. Науковий стаж – 10 р. Педагогічний – близько 20 р. у вишах III-IV рівнів акредитації (в тому числі в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” – 9 років).

Відподальна за навчально-методичну роботу на кафедрі. Навчальні курси (2015/2016 р.): Нечіткі моделі в медичних експертних системах, Медичні інформаційні системи-1, Нейронні мережі.

Коло наукових інтересів: технології Data Mining; проектування та розробка інформаційних систем, в тому числі систем штучного інтелекту (систем на основі нечіткої логіки, нейронних мереж та гібридних систем: генетичних нечітких систем, нейронних мереж з використанням генетичних алгоритмів)

Кількість наукових праць: понад 50, з них: Статей – понад 30; посібники – 2

Посилання в системі intellect: http://intellect.kpi.ua/profile/dlm4 

Контактні дані: 380931594825, dobrovska.liudmyla@lll.kpi.ua