Алхімова Світлана Миколаївна

Головна > Співробітники > Алхімова Світлана Миколаївна
port-folio-1-Home-01

Алхімова Світлана Миколаївна

Алхімова Світлана Миколаївна

доцент кафедри БМК, кандидат технічних наук                                        

На кафедрі працює з лютого 2009 р. 

Закінчила з відзнакою кафедру медичної кібернетики та телемедицини НТУУ "КПІ" у 2008 р. за
спеціальністю "Інформаційні управляючі системи і технології ". Кандидатську дисертацію захистила у 2013 р. у спеціалізованій Вченій раді Д 26.002.19 за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, тема дисертації: «Адаптивна обробка та аналіз зображень комп’ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа».

Дійсний член SPIE (the international Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers), Асоціації біомедичних інженерів України.

Автор понад 50 наукових і понад 10 навчально-методичних праць. Під керівництвом Алхімової С.М. були захищені 8 бакалаврських та 9 магістерських атестаційних робіт.

Навчальні курси: Алгоритмізація та програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування, Медична візуалізація, Обробка медичних зображень, Аналіз медичних зображень.

Коло наукових інтересів: обробка та аналіз медичних зображень, медична візуалізація, комп’ютерна графіка, алгоритми обробки зображень.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9749-7388

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190490764

WOS: https://publons.com/researcher/1919871/svitlana-m-alkhimova/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KxG9TK0AAAAJ

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Alkhimova

Посилання в системі intellect:: https://intellect.kpi.ua/profile/asm2