Яковенко Альона Вікторівна

Головна > Співробітники > Яковенко Альона Вікторівна
port-folio-1-Home-01

Яковенко Альона Вікторівна

Яковенко Альона Вікторівна

Ст. викладач, к.т.н.                                                                                                             

Штатний співробітник кафедри з 2013 року.

У 2009 році закінчила з відзнакою магістратуру кафедри МКТМ Мужуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ». У 2009 році вступила до аспірантури по спеціальності «Біологічні та медичні прилади і системи» на ММІФ НТУУ «КПІ».

Кандидат технічних наук з 2015 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій Вченій раді Д 26.171.03 за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика. Тема дисертаційного дослідження «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця».

Виконує обов’язки відповідального за міжнародну роботу кафедри.

Навчальні курси (2015/2016 р.): Основи інформатики, Теорія алгоритмів, Медичні інформаційні системи, Управління ІТ-проектами

Коло наукових інтересів - бази даних, інформаційні системи.

Персональна сторінка в системі Intellect: http://intellect.kpi.ua/profile/yav27