Яценко Валентин Порфирович

Головна > Співробітники > Яценко Валентин Порфирович
port-folio-1-Home-01

Яценко Валентин Порфирович

Яценко Валентин Порфирович

Почесний професор кафедри БМК ФБМІ НТУУ "КПІ", д.м.н., професор,                                   

член-кореспондент Міжнародної Академії Астронавтики (Париж)

Двічі лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки
Заслужений діяч науки та техніки України 
Засновник Факультету біомедичної інженерії НТУУ "КПІ"

Працює на кафедрі медичної кібернетики й телемедицини з 2001 року.

Народився в 1937 році. В 1960 році закінчив лікувальний факультет Київського медичного університету ім. О.О. Богомольця. В 1968 році захистив кандидатську дисертацію по медичним наукам. В 1979 році закінчив фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту. В 1987 році захистив докторську дисертацію по медичним наукам. Професор, двічі лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки й техніки України, член-кореспондент Міжнародної Академії Астронавтики, академік Міжнародної Академії Інтегративної Антропології, академік Академії наук Вищої школи України.

Коло наукових інтересів - морфологія й цитопатология периферичної нервової системи, трансплантація периферичних нервів, експериментальна ембріологія, експериментальне моделювання хвороб людини, полімери в медицині, токсикологія, ланімалогія, математичне моделювання й морфометричний аналіз в експериментальній і клінічній медицині, комп'ютерні технології й телекомунікації в біомедичній науці, медичній освіті й практичній охороні здоров'я, космічна біомедицина.

Поставив на кафедрі БМК дисципліни: «Інформаційні технології в телемедицині», «Інформатика фізіологічних систем», «Системний аналіз і проектування інформаційних систем», «Біоінформатика», «Біомедична механіка». У теперішній час є ведучим фахівцем у галузі "Психологічна кібернетика".

Очолює Навчально-науковий медико-інженерний центр НТУУ "КПІ" в напрямку створення інвестиційних проектів.

Очолює  напрямок наукових досліджень "Наш перший курс" (гармонізація особистості).

Автор понад 450 наукових праць.

З 2015 року є почесним співробітником кафедри БМК.