Новини

Головна > Наукові видання та конференції > 7-а міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації"
port-folio-1-Home-01

7-а міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації"

7-а міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації"

Міністерство освіти і науки України 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова НАН України 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 
OKAN UNIVERSITY (Istanbul, Turkish) 
Ташкентський університет інформаційних технологій (м.Ташкент, Узбекистан) 
Університет Вітаутаса Великого (Литва)  
Віденський університет (Австрія) 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Оргкомітет запрошує до участі у роботі 7-ї міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації», яка відбудеться 21-22 квітня 2016 р. в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Програмний комітет: 

Алі-Заде Парвіз Гасанович д.т.н. (OKAN університет, м. Стамбул, Туреччина) 
Бартіш Михайло Ярославович д.ф.-м.н. (ЛНУ, м. Львів) 
Бейко Іван Васильович д.т.н. співголова програмного комітету (НТУУ КПІ, м. Київ) 
Бомба Андрій Ярославович д.т.н, (РДГУ, м. Рівне) 
Верлань Анатолій Федорович д.т.н., чл.-кор. АПНУ співголова програмного комітету (ІПМЕ, м. Київ) 
Вєлєв Дімітр Георгієв д-р (УНМХ, м. Софія, Болгарія) 
Власюк Анатолій Павлович д.т.н, (НУВГПК, м. Рівне) 
Гладкий Анатолій Васильович д.ф.-м.н. (ІК НАНУ, м. Київ) 
Дудкін Микола Євгенович д.ф.-м.н. (НТУУ КПІ, м. Київ) 
Задірака Валерій Костянтинович д.т.н., академік НАНУ (ІК НАНУ, м. Київ) 
Іваненко Віктор Іванович д.т.н. (НТУУ КПІ, м. Київ) 
Івасишен Степан Дмитрович д.ф.-м.н. (НТУУ КПІ, м. Київ) 
Карімов Маджид Малікович д.т.н. (ТУІТ, м. Ташкент, Узбекистан) 
Клесов Олег Іванович д.ф.-м.н. (НТУУ КПІ, м. Київ) 
Коваленко Олексій Єпіфанович к.т.н. (ІПММС НАНУ, м. Київ) 
Конет Іван Михайлович д.ф.-м.н. (КПНУ, м. Кам'янець-Подільський) 
Наконечний Олександр Григорович д.ф.-м.н. (КНУТШ, м. Київ) 
Палагін Олександр Васильович д.т.н., акад. НАНУ (ІК НАНУ, м. Київ) 
Савула Ярема Григорович д.т.н. (ЛНУ, м. Львів) 
Сапаговас Міфодій д.т.н. (ВМУ, м. Вільнюс, Латвія) 
Сагатов Міразіз Варісович д.т.н. (ТУІТ, м. Ташкент, Узбекистан) 
Сергієнко Володимир Петрович д.пед.н. (НПУ, м.Київ) 
Славова Тетяна Іванівна проф.(Віденський університет, Австрія) 
Сопронюк Федір Олексійович д.ф.-м.н. (ЧНУ, м. Чернівці)  
Теплінський Юрій Володимирович д.ф.-м.н. (КПНУ, м. Кам'янець-Подільський) 
Федорчук Володимир Анатолійович д.т.н. (КПНУ, м. Кам'янець-Подільський) 
Черевко Ігор Михайлович д.ф.-м.н. (ЧНУ, м. Чернівці) 
Черніга Роман Михайлович д.ф.-м.н. (ІМ НАНУ, м. Київ) 
Чикрій Аркадій Олексійович д.ф.-.м.н., чл.кор. НАНУ (ІК НАНУ, м. Київ) 

 
Тематика конференції: 

  • моделювання і прогнозування динамічних та стохастичних процесів; 
  • моделювання та оптимізація керованих процесів; 
  • системний аналіз і прийняття рішень; 
  • математичне та комп'ютерне моделювання у прикладних задачах; 
  • моделі складних процесів; системи рівнянь із частинними похідними;  
  • питання оптимізації обчислень; 
  • інформаційні технології в освіті. 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які входять до переліку фахових видань ВАК України: «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки» та «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» і в окремому Збірнику наукових праць «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації». Вартість публікації — 30 грн./сторінку у форматі А5.Заявки на участь у конференції приймаються до 25 березня 2016 року. Прийом тез доповідей завершується 25 березня 2016 року, а статей 21 квітня 2016 р. Особам, що бажають взяти участь у роботі конференції, потрібно зареєструватися за адресою http://optima.kpnu.km.ua . Оргвнесок за участь у конференції становить 250 грн
У рамках конференції буде проведена координаційна нарада по організації Міжнародної конференції «Питання оптимізації обчислень», присвяченої 60-річчю Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.