Новини

Головна > Наукові видання та конференції > Міжнародна наукова конференція в честь 20-річчя ФБМІ
port-folio-1-Home-01

Міжнародна наукова конференція в честь 20-річчя ФБМІ

Міжнародна наукова конференція в честь 20-річчя ФБМІ

15 і 16 грудня відбулась міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії", присвячена 20-річному ювілею Факультету біомедичної інженерії Київського політехнічного інситуту імені Ігоря Сікорського. 

На ній було розглянуто широке коло питань в галузі біомедичної інженерії, такі як: проблеми та перспективи біомедичної інженерії як освітньої та наукової галузі; клінічна інженерія, технології діагностики та лікування; медичне приладобудування і біомедична електроніка; регенеративна біоінженерія, біофармацевтична інженерія, медичні біотехнології; реабілітаційна інженерія, фізична терапія, ерготерапія; біомедична кібернетика, телемедицина, інтелектуальні системи в медицині.

Співробітниками, аспірантами та студентами нашої кафедри були виконані доповіді (тези доступні за наступним посиланням) за різними темами, що стосуються питань біомедичної кібернетики, а саме:

1. "Improved random forest algorithm in the task of liver pathology classification by medical images" (асп. Бабенко В.О., проф. Настенко Є.А., доц. Павлов В.А.)

2. "Hybrid classifiers in the task of determining the areas of lung lesion types in Covid-19 by CT images" (асп. Давидько О.Б., доц. Павлов В.А., проф. Настенко Є.А.)

3. "Information technology on smartphone for assessing the adaptation capabilities of the human body" (проф. Файнзільберг Л.С.)

4. "The use of digital connected care in providing medical care to chronic patients" (проф. Коваленко О.С., ст.викл. Аверьянова О.А., ст.викл. Кисляк С.В.)

5. "Class-oriented selection of informative features in the problem of differential diagnosis of drug-resistant and drug-sensitive tuberculosis forms by ct images" (асп. Матвійчук О.В., проф. Настенко Є.А., доц. Павлов В.А.)

6. "Екологічна безпека: математичне моделювання процесів очищення газових сумішей" (ст.викл. Бовсуновська К.С.)

7. "Діагностичний алгоритм класифікації типу ракової пухлини молочної залози на основі аналізу гістологічних знімків" (доц. Добровська Л.М., маг. Іванченко А.І.)

8. "Програмний застосунок для оцінки ймовірності ризику розвитку суглобових та позасуглобових пошкоджень у пацієнтів з артритом" (маг. Єфремова С.В., доц. Городецька (Носовець) О.К.)

9. "Розробка алгоритмів лікування гліоми" (доц. Зеленський К.Х., маг. Щур В.Є.)

10. "Моделювання показників ультразвукового дослідження для оцінки кардіологічних патологій у новонароджених після оперативних втручань" (маг. Каліновська Б.В., доц. Городецька (Носовець) О.К.)

11. "Математичне моделювання взаємодії динаміки лівого шлуночка із аортою" (проф. Настенко Є.А., доц. Зеленський К.Х.)

12. "Система оптимального розбиття вибірки за критерієм «розподіл по дисперсії» у задачах апроксимації та прогнозу" (доц. Павлов В.А., проф. Настенко Є.А., маг. Гупало М.С.)

13. "Ідентифікація та аналіз дрібновогневих уражень на магнітно-резонансній томографії головного мозку" (доц. Павлов В.А., проф. Настенко Є.А., маг. Юрочкін В.В.)

Приклад однієї із доповідей: