Про спеціальність

Головна > Про спеціальність

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки

освітня програма: Комп’ютерні технології в біології та медицині

Наша адреса:м. Київ, вул. Янгеля 16/2

Форма навчання: денна.

 Навчальна програма на кафедрі сформована таким чином, щоб кожен зі студентів зміг отримати необхідні знання для подальшої роботи в різних напрямках.

Вона складається з циклів загальної та професійної підготовки, які розподілені на наступні групи:

- навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки(розділи вищої математики, фізика, іноземна мова тощо);

- навчальні дисципліни базової підготовки (дисципліни з вивчення програмування (Python, C++, Java тощо), системи баз даних, теорія прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних тощо);

- навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки;

- навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (нейронні мережі, біоінформатика, основи штучного інтелекту тощо).

Всі дисциплін студенти засвоюють шляхом розв'язання реальних практичних задач в біології та медицині, що дозволяє отримати та закріпити необхідні студентам знання та навички.

Широкий спектр здобутих знань дозволяє випускникам працювати в різних сферах, однак особлива увага приділяється медичній сфері. Кафедра готує фахівців (підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів), компетентних у проєктуванні, розробці та практичному застосуванні медичних інформаційних систем, а також систем діагностики та моніторингу стану організму. Навчальна програма підготовки фахівців враховує світові та українські потреби й тенденції системи охорони здоров’я та ІТ-індустрії.

Цікавишся програмуванням та інформаційними технологіями в медицині? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та навчитись створювати власні? «Комп’ютерні технології в біології та медицині» – це спеціалізація саме для тебе! Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх обчислювальних алгоритмів і процедур з метою розв'язання практичних задач міждисциплінарного характеру: науки, техніки та охорони здоров’я, розробляти алгоритмічне і програмне забезпечення, реалізовувати медичні бази даних. Ця спеціалізація надає величезні можливості для успішної кар’єри.

Системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій. Наші випускники працюють аналітиками комп’ютерних систем, програмістами, керівниками проєктів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні, діагностичні системи та комп’ютерні системи в сфері охорони здоров’я з метою оптимізації процесу надання медичної допомоги.

 Випускники кафедри успішно працюють: у навчальних закладах МОЗ України, науково-дослідних інститутах НАМН та НАН України, у державних закладах охорони здоров’я (клінічних лікарнях тощо), у приватних діагностичних центрах, у фармакологічних компаніях, у провідних вітчизняних та міжнародних ІТ-компаніях (Materialise UkraineEPAM SystemsSamsung R&D InstituteFortreaIntego Group).