Про факультет

Головна > Про факультет

Факультет біомедичної інженерії (ФБМІ) – один із наймолодших факультетів Київської Політехніки, що виник на вимогу часу на межі потужних університетів. Заснований 24 грудня 2002 року спільним договором між Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця та Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут” і до 1.07.2013 р. мав назву міжуніверситетського медико-інженерного факультету. Саме з того часу в Україні вперше почалась підготовка фахівців в галузі біомедичної інженерії.

Факультет готує фахівців із сучасних розділів біомедичної інженерії, медичної і біологічної інформатики та кібернетики, фізичної реабілітації, здоров'я людини. 

  •  Підготовку фахівців на ФБМІ здійснюють близько 130 висококваліфікованих фахівців професорсько-викладацького складу та провідних учених НАН та НАМН України, серед яких двоє професорів є заслуженими діячами науки і техніки України, 15 докторів наук, 20 кандидатів наук.
  •  Студенти ФБМІ проходять виробничу практику у провідних установах, клінічних лікарнях та на виробничих підприємствах України, а також за кордоном.
  •  Випускники ФБМІ працюють як в Україні, так і за кордоном, та обіймають посади провідних фахівців - біомедичних інженерів, розробників програмного забезпечення та науковців.

До складу факультету входить 5 кафедр: кафедра біомедичної кібернетики, кафедра біомедичної інженерії, кафедра біобезпеки і здоров'я людини, кафедра фізичного виховання, кафедра спортивного вдосконалення. 

 

Декан факультету: Галкін Олександр Юрійович
Адреса: Київ-56, вул. Янгеля, 16/2, 5-й поверх поліклінічного відділення
Телефон: (+38 044) 204-85-74, 204-96-84, 204-96-83
e-mail: mmif(at)kpi.ua

сайт: http://fbmi.kpi.ua/