Анотації до переддипломної практики бакалаврів

Головна > Анотації до переддипломної практики бакалаврів

Анотації до переддипломної практики бакалаврів 2015-2016 н.р.

ІМ-21

ПІБ студента

Тема пошукової роботи на практику Анотація (укр) Аннотация (рус) Annotation (eng)
Борозинець Данило Андрійович Розробка програмно-апаратного комплексу реєстрації пульсової хвилі. Дослідження оптимального методу обробки отриманого сигналу та його реалізація для вирішення задачі комп'ютерного розпізнавання типів імпульсу. Анотація Аннотация Annotation
Ваховський Іван Володимирович Розробка програмного продукту для оцінки хаотичності форми елементів одноканальної електрокардіограми Анотація Аннотация Annotation
Древко Роман Юрійович  Діагностика на наявність цирозу печінки та розрахування терапевтичного ефекту ліків від цирозу печінки  Анотація  Аннотация  Annotation
Кравченко Аліна Євгеніївна Програмно-технічні рішення для визначення оцінки швидкості перемикання та розподілу уваги  Анотація  Аннотация  Annotation
Мартинець Надія Олегівна Розробка програмного комплексу для формування оптимального співвідношення продуктів харчування для хворих на цукровий діабет 2-го типу.  Анотація  Аннотация  Annotation
Нiкiфоров Станiслав Сергiйович  Розробка мобільного додатку для визначення статистичних показників варіабельності серцевого ритму в середовищі Android (Комплексна робота, частина друга)  Анотація  Аннотация  Annotation
Нагленко Олександр Анатолійович Розробка програмного продукту для знаходження характерних ознак ЕЕГ людини за допомогою спектрограм  Анотація  Аннотация  Annotation
Намчук Світлана Ігорівна Розробка інформаційної системи пошуку та побудови маршрутів на основі сформованих критеріїв  в результаті дослідження існуючих пошукових систем  Анотація

Аннотация

 Annotation
Павленко Дмитро Олександрович Дослідження оптимального методу обробки медичних зображень клітини , отриманих за допомогою електронного мікроскопу, та його реалізація для вирішення задачі комп'ютерного розпізнавання клітин крові людини  Анотація  Аннотация  Annotation
Сидорчук Владислав Геннадійович Програмно-технічні рішення для визначення сенсомоторної реакції та реалізації відповідних тренінгів  Анотація  Аннотация  Annotation
Скорик Юлія Євгенівна Програмно-технічні рішення для визначення об'єму оперативної пам'яті людини та реалізації відповідних тренінгів  Анотація  Аннотация  Annotation
Сорока Антон Олександрович  Розробка мобільного додатку для визначення спектральних показників варіабельності серцевого ритму в середовищі Android (Комплексна робота, частина перша)  Анотація  Аннотация  Annotation
Уманець Віталій Сергійович Знаходження оптимального розбиття множини об'єктів за допомогою алгоритму k-середніх з обмеженою масою кластера  Анотація  Аннотация  Annotation
Яструб Віктор Олександрович Класифікація біомедичних зображень на основі алгоритму лінійної асоціації, його програмна реалізація та детальний аналіз впливу змінних на результат роботи програми  Анотація  Аннотация  Annotation

ІМ-22

 

ПІБ студента

Тема пошукової роботи на практику Анотація (укр) Аннотация (рус) Annotation (eng)
Дємєнтьєв Андрій Володимирович Оптимізація кількості кластерів за допомогою  двохстороннього ієрархічного алгоритму Анотація Аннотация Annotation 
Михайловська Вікторія Володимирівна Розробка програмного продукту для дослідження зору дітей дошкільного віку Анотація  Аннотация   Annotation
Мостовий Роман Миколайович Розробка програмного продукту для моделювання фізичних змін в організмі людини  Анотація Аннотация Annotation 
Наливайко Олександр Андрійович Розробка програмного забезпечення для перевірки сенсомоторної реакції людини Анотація  Аннотация Annotation 
Погорілий Максим Володимирович Розробка програмного продукту для редагування медичних зображень Анотація  Аннотация  Annotation 
Рибкін Костянтин Олексійович Розробка програмного продукту для застосування оптимізованих критеріїв у алгоритмі крокової регресії  Анотація Аннотация Annotation 
Сивоглаз Артем Іванович Класифікація зображень за допомогою нейронних мереж і пошук оптимальної нейронної мережі за допомогою генетичного алгоритму Анотація  Аннотация  Annotation 
Соколов Олексій Дмитрович Система обробки пошукових запитів в задачах прогнозування процесів різного походження. Анотація  Аннотация  Annotation 
Солопенко Віктор Андрійович  Розробка комп`ютерізованної системи фільтрування на основі алгоритму LMS  Анотація Аннотация  Annotation 
Тодоренко Ілля Андрійович Розробка програмного забезпечення для розрахунку кількості хлібних одиниць для прийому їжі діабетиків  -

 

ЛД-21

ПІБ студента

Тема пошукової роботи на практику Анотація (укр) Аннотация (рус) Annotation (eng)
Боровик Олександр Вадимович Розробка додатку "Вирівнювання послідовностей з афіним штрафом" Анотація  Аннотация Annotation
Босенко Наталія Володимирівна Розробка програмного продукту для діагностики та профілактики пам'яті Анотація  Аннотация Annotation 
Босенко Ольга Володимирівна Розробка програмного продукту для розрахунку оптимального артеріального тиску Анотація  Аннотация Annotation
Веретенніков Владислав Едуардович  Розробка програмного продукту для побудови філогенетичного дерева Анотація  Аннотация Annotation 
Глушак Микита Анатолійович Розробка системи перегляду, обліку та каталогування електронних медичних карток пацієнтів  -  -
Деньга Андрій Володимирович Розробка системи електронного обслуговування пацієнтів Анотація  Аннотация  Annotation
Клейменов Павло Олексійович Розробка системи віддаленого управління комутаторами локальної мережі Анотація Аннотация Annotation
Коновалов Михайло Артурович Розробка системи тесту Струпа Анотація Аннотация  Annotation 
Коршак Віталій Ігорович Розробка експертної системи для загальної діагностики захворювань ротової порожнини Анотація Аннотация Annotation 
Любевич Костянтин Анатолійович Розробка програмного продукту для мобільного телефону для пошуку медичних препаратів та аптечних мереж Анотація  Аннотация  Annotation 
Маслюк Олеся Олександрівна Розробка програмного продукту для діагностики та профілактики зору Анотація Аннотация Annotation 
Матушевич Наталія Анатоліївна Розробка програмного продукту для аналізу діагностичних ознак електрокардіограми на основі апроксимації сигналу сумою гаусових функцій Анотація  Аннотация Annotation 
Наумов Геннадій Олегович Розробка програмного забезпечення для аналізу стану короткочасної пам'яті
Полєщук Євгеній Олександрович Розробка програмного продукту для визначення оптимальної вторинної структури РНК алгоритму Нуссинів Анотація  Аннотация Annotation 
Серба Лев Євгенійович Розробка програмного продукту для оптимізації розрахунку відстані Левенштейна Анотація Аннотация  Annotation 
Філімончук Ігор Володимирович Мобільний додаток для підвищення еффективності навчання Анотація Аннотация  Annotation
Юр Артем Сергійович База даних функціональних параметрів стану людини Анотація  Аннотация  Annotation