Проєкти кафедри

Головна > Проєкти кафедри

Наприкінці 2022-го року закінчилась робота над науково-технічним проєктом під назвою "Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об'єктів" (НДР д/р №0117U006934, керівник: проф. Настенко Є.А.), яка велась з 2017.

Метою проєкта була розробка нових ефективних підходів для розв'язання актуальних задач автоматизованої діагностики в класі медичних задач «норма-патологія», диференціювання близьких за клінічними проявами захворювань, задачі оцінки стану пацієнта. Розробки базуються на дослідженнях та нових результатах в області текстурного аналізу, алгоритмів конструювання класифікаторів в класі Random Forest, моделювання гібридних класифікаторів на основі згорткових мереж та самоорганізованих лісів, технологій клас-орієнтованої селекції в задачах класифікації з надвеликою кількістю ознак.

Результати були використані при викладанні дисциплін: «Моделі та методи ідентифікації та оптимізації станів біологічних об'єктів», «Спеціальні розділи аналізу та моделювання складних процесів та систем», «Біомедична кібернетика. Методи моделювання складних систем» (нові розділи лекцій), а також в дипломних роботах магістрів. Залучено до виконання теми: аспірантів – 3, студентів – 12; захищено магістерських дисертацій – 9; опубліковано: 1 навчальний посібник, 17 статей у фахових виданнях (статей індексованих у Scopus – 5), глави у складі монографій у закордонних видавництвах – 1.

В рамках науково-технічного проєкту «Методи та моделі ідентифікації станів біологічних об'єктів» були реалізовані 4 основні задачі:

№ п/п Задача Установа-партнер Виконавці Посилання
1 Класифікація стану норма-патологія при дифузних за ультразвуковими зображеннями печінки  ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" проф. Настенко Є.А., доц. Павлов В.А., асп. Бабенко В.О., доц. Городецька (Носовець) О.К., ст.викл. Бовсуновська К.С., маг. Гончарук М.О., ст.викл. Аверьянова О.А., ст.викл. Корнієнко Г.А. завантажити
2 Ідентифікація ішемічної хвороби серця за відеоданими спекл-трекінг ехокардіографії із застосуванням ехострестесту з добутаміном ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України" проф. Настенко Є.А., доц. Павлов В.А., асп. Бабенко В.О., асп. Матвійчук О.В., ст.викл. Рисін С.В. завантажити
3 Діагностування та класифікація типів ураження (матове скло, бруківка, консолідація) легень по КТ-зображенням при захворюванні на Covid-19 ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" проф. Настенко Є.А., доц. Павлов В.А., асп. Давидько О.Б., доц. Городецька (Носовець) О.К., маг. Гладкий Я.В. завантажити
4 Диференціювання по КТ-зображенням легень хіміорезистентної та хіміочутливої форми туберкульозу ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України" проф. Настенко Є.А., доц. Павлов В.А., асп. Матвійчук О.В., асп. Давидько О.Б., доц. Городецька (Носовець) О.К., студент Бутко В.Д. завантажити

На початку 2023 року була розпочата робота над наступним проєктом кафедри під назвою "Методи та моделі ідентифікації станів об'єктів в задачах прийняття медичних рішень" (НДР д/р № 0123U100866, керівник: проф. Настенко Є.А.), який планується завершити у січні 2028 року.

Метою проєкту є просування нових підходів на основі машинного навчання для оцінки стану об’єктів і забезпечення підтримки у прийнятті медичних рішень.

У рамках даного проєкту наразі ведеться спільна робота з лабораторією біометричних технологій Університету Калгарі над створенням системи моніторингу стресу на основі фізіологічних показників, зібраних носимими девайсами (такими як смарт браслети).

Потенційна сфера застосування: широкі верстви населення, спортсмени, ліквідатори надзвичайних ситуацій, військовослужбовці тощо.

Перша спільна стаття на дану тематику була нещодавно подана на міжнародну IEEE конференцію «International Conference on Information and Digital Technologies 2023»: