Обговорення освітніх програм 2022

Головна > Обговорення освітніх програм 2022

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 2022

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Громадське обговорення закінчено, але Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на електронну пошту гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми

Громадське обговорення освітньої програми

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерні технології в біології та медицині" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузі знань 12 Інформаційні технології.

Гарант освітньої програми доцент кафедри БМК

к.т.н. Городецька Олена Костянтинівна

e-mail: nosovets.olena@lll.kpi.ua

 
 
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
 

Громадське обговорення закінчено, але Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на електронну пошту гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми

Громадське обговорення освітньої програми

 
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 12 Інформаційні технології.

Гарант освітньої програми в.о. зав. кафедри БМК,

д.б.н., проф. Настенко Євген Арнольдович

e-mail: bk-nastenko-fbmi@lll.kpi.ua

Результати опитування здобувачів освітньо-професійної програми Комп'ютерні технології в біології та медицині

Опитування здобувачів другого (магістерського рівня) щодо освітньо-професійної програми "Комп'ютерні технології в біології та медицині"  

 
Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Громадське обговорення закінчено, але Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на електронну пошту гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми

Громадське обговорення освітньої програми

Освітньо-наукова програма «Комп'ютерні науки»

за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузі знань 12 Інформаційні технології.

Гарант освітньої програми професор кафедри ОТ,

д.т.н. проф. Мухін Вадим Євгенійович

e-mail: v_mukhin@i.ua

 
 

Освітньо-наукової програми третього (наукового) рівня вищої освіти

Громадське обговорення освітньої програми

Освітньо-наукова програма «Комп'ютерні науки»

за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

галузі знань 12 Інформаційні технології.

кваліфікація Доктор філософії з комп'ютерних наук 

Керівник проєктної групи

Аушева Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем