Індивідуальні навчальні плани магістрів

Головна > Індивідуальні навчальні плани магістрів

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Рік підготовки Область наукового пошуку Керівник Індивідуальні плани магістрів на
Державній мові Російській мові Іноземній мові (анг.)
1 Галай Денис Сергійович 1 Метод формування РБФ-мережі на основі гіперпрямокутника Добровська Л.М., доц.,к.т.н.  - - -
 2 Герасімова Дана Сергіївна 1 Нейромережеві експертні системи в медичній діагностиці Зеленський К.Х., доц., д.т.н  Герасімова (укр)  Герасимова (Рус)  Herasimova (eng)
Ковальчук Оксана Володимирівна 1 Інформаційна система визначення ризику прогресування коронарного атеросклерозу  Носовець Е.К., ст.викл, к.т.н.  Ковальчук (укр)  Ковальчук (рус)  Kovalchuk (eng)
Позднякова Ганна Сергіївна 1 Програмно-технічний комплекс для персоніфікованої діагностики стану серцево-судинної системи за одноканальною електрокардіографією  Файнзільберг Л.С., доц. д.т.н  Позднякова (укр)  Позднякова (рус)  Pozdniakova (eng)
Розбицький Михайло Аркадійович 1 Інформаційна технологія прогнозу результатів лікування хворих на пневмонію  Яковенко  А.В., ст.викл , к.т.н. (Настенко Є.А., с.н.с., д.т.н.)  Розбицький (укр)  Розбицкий (рус)  Rozbytskyy (eng)
Тарновецький Олег Ігорович   1 Інформаційний інтерфейс системи контролю параметрів функціонального стану серцево-судинної системи  Павлов В.А., доц.,к.т.н.  Тарновецький (укр)  Тарновецкий (рус)  Tarnovetskyi (eng)
7 Фурдига Христина Володимирівна 1 Дослідження загальних закономірностей взаємообумовлених факторів розвитку дитини в сім’ї Яценко В.П., проф., д.м.н.   (Яценко О.В., ст.викл) Фурдига (укр) Фурдига (рус) Furdyga (eng)
8 Григоревський Євген Сергійович 2 Методи побудови регресійних та статистичних моделей с.н.с., д.б.н. Настенко Є.А. Григоревський (укр) Григоревский (рус) Hryhorevskyi (eng)
9 Железна Вікторія Сергіївна 2 Проблема апроксимації сигналу першого проходу контрастної речовини в перфузійних томографічних дослідженнях  ст.вик, к.т.н. Алхімова С.М. Желєзна (укр) Железна (рус)   Zhieliezna (eng)
10 Ломаєва Олександра Віталіївна 2 Мобільні засоби оцінки функціонального стану серця і резерв організму на фізичне навантаження   проф. , д.м.н. Коваленко О.С. Ломаєва (укр)  Ломаева (рус)   Lomaieva (eng)
11 Шилов Микита Юрійович 2 Автоматизація документообороту в медичних інформаційних системах   доц. к.т.н. Антонова-Рафі Ю. В.  Шилов (укр) Шилов (рус)   Shilov (eng)
12 Коновал Олександра Олегівна 2 Моделювання діагностичних систем, заснованих на класифікації функціональних систем   доц., к.т.н. Павлов В.А.  Коновал (укр)  Коновал (рус)  Konoval (eng)
13 Сорока Тетяна Вікторівна 2  Мобільні засоби оцінки функціонального стану серця і резерв організму на фізичне навантаження  доц., д.т.н..  Л.С. Файнзільберг Сорока (укр)   Сорока (рус) Soroka (eng) 
14 Чорний Костянтин Володимирович 2 Дослідження фонокардіограм для виявлення діагностичної інформації     доц., к.фіз.-мат.н. Соломін А.В.  Чорний (укр) Чорный (рус)   Chornyi (eng)