Перелік тем атестаційних робіт бакалаврів (2022 року випуску)

Головна > Перелік тем атестаційних робіт бакалаврів (2022 року випуску)

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Тема індивідуального дослідницького проєкту (ІДП)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ІДП

Навчальна група БС-81

1

Алфьоров Андрій Ігорович

Програмний продукт для просторової візуалізації медичних зображень та результатів їх сегментації

Давидько О.Б., ас. каф. БМК

2

Волосожар Дар'я Владиславівна

Android додаток для приватного лікаря

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

3

Гладкий Ярослав Володимирович

Логістичний ліс самоорганізованих дерев за критерієм якості прогнозу класифікації

Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)

4

Дворніцька Олена Олександрівна

Інформаційна система підтримки стану хворих із хронічними захворюваннями за допомогою телемедичних технологій

Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК

5

Збаровський Дмитро Дементійович

Інформаційна система оцінки якості надання медичної допомоги

Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.

6

Карабінський Богдан Сергійович

Побудова філогенетичних дерев із використанням списку Сводеша та частотного словника української мови

Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)

7

Кисельова Ірина Дмитрівна

Інформаційна система з проведення навчання і перевірки знань працівників медичного закладу з питань охорони праці (включаючи перелік робіт з підвищеною небезпекою)

Праховнік Н.А., доц. каф. ОППЦБ

8

Кумпан Ліна Олегівна

Інформаційна система для підтримки медико-соціальної допомоги хворим на Covid-19

Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК

9

Лобунько Дмитро Олександрович

Побудова графічного інтерфейсу користувача платформи комунікації пацієнтів з лікарями

Матвійчук О.В., ас. каф. БМК (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)

10

Лукашевич Максим Якович

Розробка модулю комунікації пацієнтів з лікарями для платформи спілкування з лікарями

Матвійчук О.В., ас. каф. БМК

11

Савченко (Мишкарьова) Ангеліна Романівна

Інтерактивний застосунок прогнозування захворюваності COVID-19

Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ (консультант: Третякова Л.Д., доц. каф. ОППЦБ)

12

Мумінов Асір Олександрович

Оптимізація ключових даних у побудові лінгвістичних філогенетичних дерев на основі методів відбору ознак

Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)

13

Погребенко Василь Олександрович

Математичне моделювання динаміки розповсюдження інфекційного захворювання із урахуванням часових затримок (гепатит В)

Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.

14

Радченко Олег Володимирович

Розробка модулю онлайн-візитів платформи комунікації пацієнтів з лікарями

Матвійчук О.В., ас. каф. БМК (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)

15

Сєров Олександр Владиславович

Проектування програмного застосунку e-health на основі Web3

Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.

16

Соловйова Анастасія Олександрівна

Класифікатор аудіозаписів кашлю

Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)

17

Тарабара Сергій Васильович

Математичне моделювання блоку противірусного гуморального імунітету

Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.

18

Лещенко Влас Андрійович

Оцінка рівня стресу людини за даними безконтактного визначення R-R інтервалів

Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.

Навчальна група БС-82

1

Біжнюк Віталій Віталійович

Розробка програмного забезпечення керуванням екзоскелета для реабілітації

Бовсуновська К.В., ст.викл. каф. БМК

2

Буркевич Олександра Володимирівна

Веб-сервіс для психологічної підтримки

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

3

Гаврилюк Роман Володимирович

Побудова моделі діагностики хвороби Альцгеймера

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

4

Головакін Микита Андрійович

Користувацький інтерфейс для моделей сегментації уражень легень за КТ зображеннями

Давидько О.Б., ас. каф. БМК

5

Грініх Катерина Андріївна

Розробка програмного застосунку для дослідження мутацій коронавірусної інфекції

Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Кисляк С.В., ст.викл. каф. БМК)

6

Жиляк Максим Євгенович

Телеграм бот для оцінки ризику аварій

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

7

Кононов Антон Вікторович

МІС на основі використання технології блокчейн

Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК)

8

Любченко Мирослава Олександрівна

Штучна модель пальцьової фотоплетизмограми реалістичної форми

Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. (консультант: Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК)

9

Любшин Микита Сергійович

Розробка математичної моделі противірусного захисту організму із урахуванням часових затримок

Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.

10

Молентор Дмитро Вікторович

Дослідження шляхів створення віртуального приладу для допомоги в дихальних вправах

Павлюченко А.В., ст.викл. каф. БМК, к.т.н.

11

Степанець Віталій Олегович

Моделювання просторових розподілів магнітних полів медичного обладнання

Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ (консультант: Глива В.А. доц. каф. ОППЦБ)

12

Трегуб Софія Констянтинівна

Інформаційна система аналізу та обліку заходів по запобіганню стресу медичних працівників за рекомендаціями МОП

Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ (консультант: Праховник Н.А., доц. каф. ОППЦБ)

13

Французьонок Ілля Сергійович

Екосистема цифрової медицини

Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.

14

Харченко Анастасія Романівна

Інтелектуальний аудіометр на смартфоні

Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. (консультант: Рисін С.В., ст.викл. каф. БМК)

Навчальна група БС-83

1

Боженко Анастасія Юріївна

Система накопичення та зберігання медичних зображень

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)

2

Гулякевич Анна Андріївна

Прогнозування захворюваності Covid-19 та летальності в різних країнах

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)

3

Дольницький Андрій Романович

Програмна система для організації навчального процесу в умовах дистанційного навчання

Давидько О.Б., ас. каф. БМК

4

Каліновська Богдана Вікторівна

Програмний додаток для оцінки стану пацієнтів в динаміці

Носовець О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

5

Корж Володимир Миколайович

Аналітичний комплекс оцінки ефективності евакуації для людей похилого віку

Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ

6

Костюк Андрiй Дмитрович

Розробка програмного інтерфейсу платформи комунікації пацієнтів з лікарями

Матвійчук О.В., ас. каф. БМК (консультант: Давидько О.Б., ас. каф. БМК)

7

Кучинський Володимир Віталійович

Інформаційна система підтримки забезпечення працівників пульмонологічного відділення засобами індивідуального захисту 

Демчук Г.В., доц. каф. ОППЦБ.

8

Мельничук Яна Олександрівна

Сайт кардіологічних ліків

Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф.

9

Милейко Костянтин Юрійович

Інформаційна система обліку та аналізу травматизму медичних працівників

Кружилко О.Є., доц. каф. ОППЦБ

10

Павельчак Катерина Іванівна

Система обробки та аналізу медичних зображень

Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)

11

Стегніщева Олександра Миколаївна

Визначення головних факторів необхідності лікування ментального здоров'я

Корнієнко Г.А., ст.викл. каф. БМК (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)

12

Тасенко Артем Сергійович

Дослідження можливостей GitLab для супроводу репозиторію документів, що створюються студентами в ході навчального процесу

Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК

13

Харченко Софія Олексіївна

Моделювання рекурентних нейронних мереж із реакцією-дифузією та затримкою

Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц.

14

Шарган Павло Михайлович

Оцінка рухів пацієнта після перенесеного інсульту за допомогою мобільних пристроїв

Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.