Перелік тем атестаційних робіт магістрів (2022 року випуску)

Головна > Перелік тем атестаційних робіт магістрів (2022 року випуску)

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Тема магістерської дисертації (МД)

Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД

Навчальна група БС-01мн (2020 року зарахування)

1

Воловецький Вадим Олександрович Інформаційний блок роботи клінічної лабораторії Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.

2

Гончарук Максим Олександрович Система класифікації степенів фіброзу при дифузних захворюваннях по УЗ зображенням печінки Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. (консультант: Бабенко В.О., ас. каф. БМК)

3

Давидович Ілля Вікторович Оцінка якості відстеження маркерів використовуючи ширококутну камеру для хірургічної навігації Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.

4

Кузьменко Денис Вікторович Математичне моделювання противірусного захисту організму вакцинацією Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц.

Навчальна група БС-11мп (2021 року зарахування)

1

Алієв Ельдар Ігорович

Система діагностики тромбоемболії легеневої артерії за даними комп‘ютерної томографії органів грудної клітини

Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

2

Атамась Віталій Вікторович

Система аналізу асиметрії КТ-зображень для удосконалення процедур виявлення патології

Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.

3

Ворончук Назарій Сергійович Онлайн система моніторингу здоров'я та взаємодії лікаря з пацієнтом Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.

4

Дьомін Богдан Олександрович Мобільний застосунок системи електронної звітності академічної успішності студентів Коваленко О.С. проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК)

5

Дюмін Олексій Дмитрович Використання методів глибинного навчання для визначення зони уваги на Т2-зважених зображеннях перфузійної МРТ Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.

6

Єфремова Софія Валеріївна Система визначення стану хворих на ювенільний ревматоїдний артрит у віддаленому періоді Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

7

Іванішин Іван Володимирович Система детекції та розпізнавання обличь за допомогою методу k - найближчих сусідів Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК

8

Іванченко Аліна Сергіївна Класифікація гістологічних знімків пухлин молочної залози на основі локальної порогової бінаризації та машинного навчання Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц.

9

Климчук Марія Ігорівна Розроблення веб-сервісу діагностики ракових захворювань шкіри, із застосуванням методів машинного навчання Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК

10

Ле Дай Зионг Програмне забезпечення для визначення факторів проблем з ментальним здоров’ям у студентів Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

11

Левчик Лілія Олександрівна Діагностичні алгоритми для визначення генетичних мутацій ракових пухлин методами аналізу медичних текстів Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.

12

Нерус Владислав Миколайович Нейронна мережа для виявлення відхилень грудної клітини на рентгенівських знімках Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф.

13

Нікітін Віктор Олексійович Визначення типу біологічних тканин за допомогою машинного навчання Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Дубко А.Г., доц. каф. БМІ, к.т.н., доц.)

14

Рагулін Вадим Миколайович Математичне моделювання інфекційного захворювання гепатиту С Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц.

15

Сазонова Катерина Максимівна Автоматичне визначення функції артеріального притоку на перфузійних зображеннях Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н.

16

Самоловов Євгеній Геннадійович Оптимальне управління противірусним лікування ВІЛ-інфекції Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц.

17

Тунда Ілля Сергійович Розробка підсистеми лікарської інтернет-консультації Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф.

18

Шевага Діана Олександрівна Програмний додаток моніторингу рівня стресу Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н.

19

Щур Віталій Євгенійович Математичне моделювання процесів виникнення і росту пухлин та засобів лікування організму Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц.

20

Юрочкін Владислав Володимирович Ідентифікація та аналіз дрібновогневих уражень на МРТ головного мозку Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц.