Індивідуальні навчальні плани магістрів

Головна > Індивідуальні навчальні плани магістрів
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Група Область наукового пошуку Керівник Індивідуальні плани
2021 рік зарахування
1 Алієв Ельдар Ігорович БС-11мп Система діагностики тромбоемболії легеневої артерії за даними комп‘ютерної томографії органів грудної клітини Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
2 Атамась Віталій Вікторович БС-11мп Система визначення патології головного мозку Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. завантажити
Ворончук Назарій Сергійович БС-11мп Сервіс моніторингу процесів лікування локальних протоколів Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. завантажити
Дьомін Богдан Олександрович БС-11мп Мобільний застосунок для електронної звітності академічної успішності студентів Коваленко О.С. проф. каф. БМК, д.м.н., проф. (консультант: Аверьянова О.А., ст.викл. каф. БМК) завантажити
Дюмін Олексій Дмитрович БС-11мп Використання методів глибинного навчання для визначення зони уваги на Т2-зважених зображеннях перфузійної МРТ  Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
Єфремова Софія Валеріївна БС-11мп Система визначення стану хворих на ювенільний ревматоїдний артрит у віддаленому періоді  Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
7 Іванішин Іван Володимирович БС-11мп Система детекції та розпізнавання облич за допомогою методу k-найближчих сусідів Бовсуновська К.С., ст.викл. каф. БМК завантажити
8 Іванченко Аліна Сергіївна БС-11мп Розпізнавання патології молочної залози за ультразвуковими зображеннями Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. завантажити
9 Климчук Марія Ігорівна БС-11мп Розроблення веб-сервісу діагностики ракових захворювань шкіри, із застосуванням методів машинного навчання Сердаковський В.С., ст.викл. каф. БМК завантажити
10 Ле Дай Зионг БС-11мп Експлораторний аналіз даних психологічних тестів студентів Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
11 Левчик Лілія Олександрівна  БС-11мп Визначення типу мутації за допомогою методів NLP Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. завантажити
12 Нерус Владислав Миколайович БС-11мп Нейронна мережа для детекції відхилень на рентгенівських знімках грудної клітини Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. завантажити
13 Нікітін Віктор Олексійович БС-11мп Вимірювання імпедансу біологічних тканин Дубко А.Г., доц. каф. БМІ, к.т.н., доц. завантажити
14 Рагулін Вадим Миколайович БС-11мп Математичне моделювання інфекційного захворювання гепатиту С Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
15 Сазонова Катерина Максимівна БС-11мп Автоматичне визначення функції артеріального притоку на перфузійних зображеннях Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
16 Самоловов Євгеній Геннадійович БС-11мп Оптимальне управління противірусним лікування ВІЛ-інфекції Зеленський К.Х., доц. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
17 Тунда Ілля Сергійович БС-11мп Розробка системи "Лікарська інтернет-консультація" Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. завантажити
18 Шевага Діана Олександрівна БС-11мп Передбачення серцевого ритму для моніторингу рівня стресу Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
19 Щур Віталій Євгенійович БС-11мп Математичне моделювання процесів виникнення і росту пухлин та засобів лікування організму Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
20 Юрочкін Владислав Володимирович БС-11мп Аналіз МРТ головного мозку при ПТСР Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. завантажити
21 Гупало Микита Сергійович БС-11мн Система оптимального розбиття вибірки за критерієм «розподіл дисперсії» у задачах класифікації, апроксимації та прогнозу Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. завантажити
22 Савченко Віктор Романович БС-11мн Алгоритм видалення неінформативних ознак медичних зображень Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
2022 рік зарахування
1 Беспалов Ярослав Володимирович БС-21мп Система прогнозування розвитку серцево судинних захворювань Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. завантажити
2 Біжнюк Віталій Віталійович БС-21мп Кольорове кодування даних перфузійної магнітно-резонансної томографії Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
3 Боженко Анастасія Юріївна БС-21мп Система накопичення даних пацієнта з можливістю формування діагностичних висновків Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. (консультант: Бабенко В.О., інженер ДУ "ІЯМПД") завантажити
4 Бондарчук Євгеній Ігорович БС-21мп Оцінка та прогнозування рівня втоми під час фізичних навантажень використовуючи рекурентні нейронні мережі Федорін І.В., доц. каф. БМК, к.ф-м.н., доц. завантажити
5 Борута Марина Вікторівна БС-21мп Розробка та моделювання алгоритмів оптимального управління лікуванням вірусного гепатиту С Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
6 Буркевич Олександра Володимирівна БС-21мп Математичне моделювання виникнення і росту карциноми Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
7 Гаврилюк Роман Володимирович БС-21мп Програмний додаток для діагностики хвороби Альцгеймера Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
8 Жиляк Максим Євгенович БС-21мп Система прогнозування настання інсульту у пацієнта Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. (консультант: Бабенко В.О., інженер ДУ "ІЯМПД") завантажити
9 Каліновська Богдана Вікторівна БС-21мп Система оцінки стану новонароджених після оперативних втручань Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
10 Кравець Олексій Володимирович БС-21мп Розробка системи аналізу великих баз даних з використанням дерев розв’язків Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. завантажити
11 Кононов Антон Вікторович БС-21мп Використання блокчейн технології для децентралізованого та надійного зберігання медичних даних Коваленко О.С., проф. каф. БМК, д.м.н., проф. завантажити
12 Корж Володимир Миколайович БС-21мп Розробка і математичне моделювання еволюції фармакокінетики та фармакодинаміки злоякісних пухлин Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
13 Костюк Андрій Дмитрович БС-21мп     завантажити
14 Кучинський Володимир Віталійович БС-21мп     завантажити
15 Лобунько Дмитро Олександрович БС-21мп Аналіз розрахунку зведених перфузійних параметрів за даними перфузійної томографії Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
16 Любшин Микита Сергійович БС-21мп Моделювання рівня стеатозу печінки за УЗ дослідженням Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. завантажити
17 Мумінов Асір Олександрович БС-21мп Удосконалення визначення функції артеріального притоку із використанням зведених перфузійних параметрів Алхімова С.М., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
18 Радченко Олег Володимирович БС-21мп Багатокласовий класифікатор на основі бінарних логістичних регресій одержаних за принципами МГУА Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. завантажити
19 Степанець Віталій Олегович БС-21мп     завантажити
20 Харченко Анастасія Романівна БС-21мп Розробка інформаційної системи для дистанційного моніторингу стану слуху Файнзільберг Л.С., проф. каф. БМК, д.т.н., проф. завантажити
21 Харченко Софія Олексіївна БС-21мп Розробка алгоритмів оптимального керування імунотерапією злоякісних пухлин Зеленський К.Х., проф. каф. БМК, д.т.н., доц. завантажити
22 Щербак Ярослав Володимирович БС-21мп Система ідентифікації пневмонії на основі аналізу рентгенівських знімків грудної клітки з використанням згорткової нейроної мережі Добровська Л.М., доц. каф. БМК, к.п.н., доц. завантажити
23 Яцина Денис Вікторович БС-21мп Система відбору та аналізу даних для проведення наукових досліджень Городецька (Носовець) О.К., доц. каф. БМК, к.т.н. завантажити
24 Алфьоров Андрій Ігорович БС-21мн Інформаційна технологія створення 3D-моделі назубного позиціонера на основі просторових даних комп'ютерної томографії (КТ) Настенко Є.А., зав. каф. БМК, д.б.н., к.т.н., проф. завантажити
25 Гладкий Ярослав Володимирович БС-21мн Самоорганізація дерев у класі алгоритмів методу "Випадковий ліс" Павлов В.А., доц. каф. БМК, к.т.н., доц. завантажити
26 Дольницький Андрій Романович БС-21мн     завантажити
27 Карабінський Богдан Сергійович БС-21мн     завантажити
28 Милейко Костянтин Юрійович БС-21мн     завантажити