Наукова робота

Головна > Наукова робота

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою робою, залучаючи до неї студентів, аспірантів та молодих вчених.

На кафедрі створена та успішно функціонує наукова школа:

Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та управління в біомедичній інформатиці

Науковий керівник: Настенко Є.А., с.н.с., к.т.н., д.б.н.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях в Україні й закордоном, публікують наукові статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, готують до публікації монографії та виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах, де висвітлюють актуальні теоретичні та практичні фахові питання. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри обговорюються на щомісячних кафедральних науково-практичних семінарах, семінарах для молодих фахівців і науковців та в рамках науково-практичних конференцій.    

До науково-дослідної роботи залучаються студенти всіх курсів, в тому числі в період курсового та дипломного проектування. Студенти та аспіранти регулярно виступають з доповідями на наукових конференціях та друкують наукові праці під керівництвом викладачів.

За час існування наукової школи захищено 4 дисертації на здобуття кандидата технічних наук за напрямками 05.11.17 «Медичні прилади та системи» та 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика». 3 викладачів кафедри проводять дисертаційні дослідження.