Нормативна база освітнього процесу

Головна > Нормативна база освітнього процесу

Даний розділ містить посилання на нормативно-правові документи, що регламентують освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Знання цих документів допоможе студентам краще розуміти свої права та обов’язки студента КПІ.

 

  1. Статті № 46, 62 та 63 Закону України “Про вищу освіту”
  2. Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського
  3. Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського
  4. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
  5. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського
  6. Положення про проведення атестації та семестрового контролю
  7. Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського
  8. Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського
  9. Частина 3, абзац 2 статті 13 Закону України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення”