Офіційні документи

Головна > Офіційні документи

Умови прийому до закладів вищої освіти в 2021 році https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Вартість навчання у 2020/2021 навчальному році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/05/Price2020.pdf

Більше інформації за посиланням https://pk.kpi.ua/official-documents/