Перелік тем атестаційних робіт бакалаврів

Головна > Перелік тем атестаційних робіт бакалаврів

WEB-додаток визначення асоціацій на основі аналізу уподобань користувача
База даних програмного забезпечення класифікації індивідуального захисту військовослужбовців
Використання хмарних технологій для обробки та зберігання медичних даних
Система аналізу порівняння значень показників у n вибірках
Веб-сайт поліклініки РСП Київцентраеро
Інтерфейс програмного забезпечення класифікації індивідуального захисту військовослужбовців
Реалізація в середовищі LabVIEW віртуальної лабораторної роботи "Експериментальне дослідження конструктивної міцності матеріалів"
Метод прогнозування перебігу атеросклерозу у післяопераційний період
Медична інформаційна система в області надання первинної медичної допомоги на базі лікувально-профілактичного закладу
Програмно-технічний комплекс для дослідження інтраіндивідуальних особливостей одноканальної ЕКГ
Інформативні засади креативних аспектів формування особистості в сім'ї
Система аналізу та обробки МРТ зображень
Сайт засобів індивідуального захисту
Сервер сервісу засобів індивідуального захисту
Веб-ресурс для розрахунку генетичних дистанцій
Електронна бібліотека дипломів факультету біомедичної інженерії. Дизайн та верстка
Привід робота-маніпулятора для автоматизації робіт у недоступних середовищах медичного призначення, проектування
Теоретичні основи та аналіз веб-технологій для розроблення сайту «Сучасне медичне обладнання»
Програмне забезпечення діагностики захворювань зубів
Аналіз інформаційних технологій та створення прототипу медичної інформаційної системи
Об'єктивізація руху коронарних судин
База знань про медичні робототехнічні системи
Програмно-інформаційне забезпечення для комп'ютерних практикумів з дисципліни "Морфометричний аналіз"
Система пошуку та ідентифікації кодуючих ділянок геномів. Організація бази даних