Перелік тем атестаційних робіт магістрів

Головна > Перелік тем атестаційних робіт магістрів

Теми магістерських дисертацій випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістра затверджені наказом 1370-с від 13 квітня 2015 р. (Завантажити

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Назва магістерської дисертації Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника МД
8.05010101«Інформаційні управляючі системи та технології»
Навчальна група БС-41м
1 Григоревський Євген Сергійович Методи побудови регресійних та статистичних моделей даних Настенко Є.А., зав.каф., с.н.с., д.б.н.
2 Жєлєзна Вікторія Сергіївна Проблема апроксимації сигналу першого проходу контрастної речовини в перфузійних томографічних дослідженнях

Носовець О.К., ст.викл., к.т.н.

(консультант Алхімова С.М., ст.викл., к.т.н.)
3 Ломаєва Олександра Віталіївна Розробка мобільного додатку для роботи з цифровими медичними зображеннями та медичними записами Коваленко О.С., проф., проф., д.м.н.
4 Шилов Микита Юрійович Автоматизація документообігу в медичних інформаційних системах Антонова-Рафі Ю.В., доцент, доцент, к.т.н.
Навчальна група БС-42м
1 Коновал Олександра Олегівна Рекурентний адитивно-мультиплікативний багатоетапний алгоритм МГУА для задачі класифікацій об’єктів, що задані множинами спостережень Павлов В.А.,доцент, доцент, к.т.н.
2 Сорока Тетяна Вікторівна Розробка клієнт-серверної системи для дистанційного моніторингу серцевої діяльності Файнзільберг Л.С.,доцент, доцент, д.т.н.
3 Чорний Костянтин Володимирович Алгоритм розділення змодельованих складених фонокардіографічних сигналів Соломін А.В., доцент, к.т.н.