Інформація для аспірантів

Головна > Інформація для аспірантів

Правила прийому в аспірантуру

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2022 році відбудеться

з 16 травня 2022 року по 15 липня 2022 року

з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00 (к.247- 1 корп.)

З метою оптимізації процедури подання документів та скорочення витрат часу пропонується графік подання документів, а саме:*

16.05.22- 20.05.22– ФЕА, ФМФ, ПБФ, НН ВПІ,НН ІЕЕ;

23.05.22- 27.05.22– НН ІМЗ, ІХФ, НН ММІ, ФЕЛ, ТЕФ;

30.05.22- 03.06.22–­ ФБМІ, ФБТ, НН ФТІ, ФІОТ, ХТФ, ФПМ;

06.06.22- 10.06.22 –НН ІПСА, НН ІТС, РТФ, НН ІАТ;

13.06.22- 17.06.22– ФСП, ФММ, ФЛ.

* за необхідності в окремих випадках подати документи можна у будь який робочий день з 16.05.2022 р.  по 15.07.2022 р.

 Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

- заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора (бланк заяви розміщений у розділі «Документи та посилання»);

- анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);

- копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»);

- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі «Документи та посилання»).

Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 16 травня 2022 року шляхом заповнення даної Google-форми: https://forms.gle/BWH2t4K8SH93MLfs8

Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Додаток до правил прийому

Дізнатися про прийом в аспірантуру більш докладніше ви можете за посиланням

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.uaaspirantura.kpi@gmail.com

тел. 044-204-93-49

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Освітно-наукова програма

Освітньо-наукова програма третьoгo piвня вищої освiти

Навчальні програми дисциплін (Сілабуси)