Переддипломна практика бакалаврів

Головна > Переддипломна практика бакалаврів

Переддипломна практика бакалаврів кафедри біомедичної кібернетики як етап виробничої практики бакалаврів 4 курсу проводиться після засвоєння студентами програми теоретичного та практичного навчання та вибору теми дипломної роботи. Головною метою проходження практики є збір матеріалів для виконання атестаційної роботи, отримання випускниками професійного досвіду, вдосконалення компетенцій та перевірки готовності майбутніх фахівців до самостійної трудової діяльності.

Навчальна програма та документи для завантаження:

Програма переддипломної практики бакалаврів

Заява на тему ДП (ДР)

Індивідуальне завдання переддипломної практики бакалаврів

Щоденник переддипломної практики бакалаврів

Календарний план переддипломної практики бакалаврів

Журнал явки переддипломної практики бакалаврів

Звіт з переддипломної практики бакалаврів

Відгук переддипломної практики бакалаврів

Анотація переддипломної практики бакалаврів