Переддипломна практика спеціалістів

Головна > Переддипломна практика спеціалістів

Переддипломна практика спеціалістів кафедри біомедичної кібернетики як етап виробничої практики спеціалістів 6 курсу проводиться після засвоєння студентами програми теоретичного та практичного навчання та вибору теми дипломної роботи. Головною метою проходження практики є збір матеріалів для виконання атестаційної роботи, отримання випускниками професійного досвіду, вдосконалення компетенцій та перевірки готовності майбутніх фахівців до самостійної трудової діяльності.

Навчальна програма та документи для завантаження:

Програма переддипломної практики спеціалістів

Заява на тему ДП(ДР)

Індивідуальне завдання переддипломної практики спеціалістів

Календарний план переддипломної практики спеціалістів

Щоденник переддипломної практики спеціалістів

Звіт з переддипломної практики спеціалістів

Відгук переддипломної практики спеціалістів

Анотації переддипломної практики спеціалістів