Ректорський контроль

Головна > Ректорський контроль

Згідно наказу ректора від 26.09.2005 р. №1-127 Інститу моніторингу якості освіти (ІМЯО) НТУУ "КПІ" щороку проводить Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців.
Даний захід є рівнем зовнішнього контролю, призначеного для перевірки якості навчального процесу на кафедрах та порівняння ефективності навчання студентів.
За результатами кожного туру комплексного моніторингу по кожній спеціальності університету визначається індекс якості підготовки фахівців, складовими якого є:
1. Індекс якості залишкових знань за результатами ректорського контролю.
2. Індекс якості дипломних робіт (проектів).
3. Індекс якості підготовки фахівців за відгуками ринку праці.
4. Накопичувальний індекс.
5. Накопичувальний індекс якості підготовки фахівців.
 
26 лютого 2015 року Методичною радою університету розглянуто питання "Про технологію проведення ректорського контролю" (протокол №6) та вирішено:

1.  Проводити ректорський контроль з навчальних дисциплін фундаментальної підготовки (ВМ, фізика, інформаційні технології) та з іноземної мови.
2. За відсутності уніфікованої за складністю бази контрольних завдань, наявності суб`єктивного фактору при оцінюванні і, як наслідок, недостатньою порівнянністю результатів, проводити контроль з фахових навчальних дисциплін недоцільно.
3. Проводити ректорський контроль на четвертому курсі в осінньому або весняному семестрах за узгодженням з деканатами.
4. На другому циклі вищої освіти проводити ректорський контроль недоцільно.
5. Забезпечити обов’язкове узгодження , за допомогою профільних та випускових кафедр, направленості й складності контрольних завдань з відповідними робочими програмами навчальних дисциплін та запланованими результатами навчання.
6. Скоротити час проведення контрольної роботи до 90 хвилин за рахунок зменшення кількості навчальних дисциплін та їх розділів, що одночасно контролюються.
7. Передбачити процедуру використання довідкової літератури при контролі на 3-4 курсах з фундаментальних (непрофільних) навчальних дисциплін.
8. З метою забезпечення глибокого аналізу результатів контролю й використання для управління навчальним процесом, розробити процедуру повернення оцінених контрольних робіт у деканати ( профільні та випускові кафедри).
9. З метою підвищення мотивації та відповідальності студентів за результати ректорського контролю враховувати значення середнього балу з ректорського контролю, як додаток до творчих досягнень у конкурсі в магістратуру. Наприклад. середній бал 5-4,5 - до творчої складової додається 1 бал, 4,4 - 4 додається 0,5 бали, 3,9-3,0 - 0,25 бали. Відсутність на ректорському контролі з неповажних дисциплін знижує середній бал.
10. Передбачити у майбутньому перехід ректорського контролю із системи "Тест" на MOODLE.

У 2016 році Ректорський контроль якості довгострокових та короткострокових залишкових знань студентів 4го курсу буде проведений в терміни з 8 лютого до 31 березня (5-154 30.12.15). 

Ректорський контроль якості короткострокових залишкових знань студентів IV курсу НТУУ "КПІ" (ХХІ тур, весна 2016) буде проведено 02.03.2016 (середа) о 1610-1740 в 18 корпусі (ауд. 301, 302). 
Дата День Час Факультет Корпус Група Аудиторія
02.03.2016середа16:10-17:40ФБМІ18БМ-21

301


БМ-22
БМ-23
ЛД-21
ЗЛ-21
302

ЗЛ-22
ІМ-21
ІМ-22

Тематика ректорського контролю з математики та фізики представлена в файлі:

Тематика завдань з математики та фізики

Допоміжні матеріали для проходження ректорського контролю:

Допоміжні матеріали (формули та ін.)