Наукова робота

Головна > Наукова робота

Викладачі кафедри біомедичної кібернетики активно займаються науково-дослідницькою робою, залучаючи до неї студентів, аспірантів та молодих вчених.

Викладачі беруть участь у наукових конференціях в Україні й закордоном, публікують наукові статті у фахових виданнях (рекомендованих ВАК України), готують до публікації монографії і виступають з доповідями на наукових конференціях та семінарах, де висвітлюють актуальні теоретичні та практичні фахові питання. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри обговорюються на щомісячних кафедральних науково-практичних семінарах, семінарах для молодих фахівців і науковців та в рамках науково-практичних конференцій.    

До науково-дослідної роботи залучаються студенти всіх курсів, в тому числі в період курсового та дипломного проектування. Студенти та аспіранти регулярно виступають з доповідями на наукових конференціях та друкують наукові праці під керівництвом викладачів.

На кафедрі створена успішно функціонуюча наукова школа:

"Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та управління в біомедичній інформатиці"

Науковий керівник: Настенко Євген Арнольдович, професор, кандидат технічних наук, доктор біологічних наук.

За час існування наукової школи захищено 5 дисертацій на здобуття кандидата технічних наук за напрямками 05.11.17 «Медичні прилади та системи» та 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика». Теми дисертацій наступні:

  • • Адаптивна обробка та аналіз зображень комп’ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа.
  • • Моделі та методи контролю стану системи кровообігу в різних режимах функціонування організму людини.
  • • Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця.
  • • Інформаційна технологія дослідження стану серцево-судинної системи людини за складом повітря, що видихається.
  • • Інформаційна технологія оцінювання перебігу епілепсії за показниками складності електроенцефалограми.

3 викладачі кафедри проводять дисертаційні дослідження. 

Детальну інформацію щодо наукової діяльності кафедри можна знайти за наступними посиланнями:

Проєкти кафедри Посилання
Наукові досягнення Посилання