Спеціальності та спеціалізації

Головна > Спеціальності та спеціалізації

Форма навчання – денна

Кафедра біомедичної кібернетики у 2018 році проводить набір  за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки: Інформаційні технології в біології та медицині

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційних технологій, які все частіше застосовуються в галузі охорони здоров’я. Це викликає необхідність у підготовці підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних до створення програмного та апаратного комп’ютерного забезпечення для автоматизації практичної медицини. Майбутні фахівці опановують новітні інформаційні технології та ресурси, а також отримують поглибленні знання зі спеціальних методів обробки біомедичних сигналі та зображень. Процес навчання робить можливим подальше професійне майбутнє студентів не тільки в сфері ІТ-технологій і розробки комп'ютерних систем, але й у сфері охорони здоров’я шляхом створення засобів оптимізації процесу надання медичної допомоги.

163 Біомедична інженерія: Біомедична інформатика

Студенти отримують знання з інженерії, біології, біомеханічних принципів проектування, розробки та оцінки біологічних та медичних систем і продуктів. В процесі навчання майбутні фахівці поглиблено вивчають новітні інформаційні технології та ресурси, необхідні для створення і обслуговування апаратно-програмних засобів, розроблення і застосування комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створення та супроводу системного програмного забезпечення в галузі біомедичної інженерії.