Вступ до PhD

Головна > Вступ до PhD

ПЕРЕЛІК  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у 2017 році

Шифр та найменування галузі знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

Програма вступного випробування:

Програма вступного іспиту_БМК_PhD

УМОВИ ПРИЙОМУ

Вступ до аспірантури

Вступ до докторантури

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua

тел. 236-2149