Вступ до PhD

Головна > Вступ до PhD

Аспірантура - є форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Підготовка в аспірантурі  здійснюється:

1) за рахунок:

  • - коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • - коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • - міжнародних договорів України;
  • - загальнодержавних програм;
  • - договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

Фахове вступне випробування на навчання для здобуття наукового ступеня доктор філософії спеціальності 122  «Комп’ютерні науки» проводиться для тих вступників, які мають ступень магістра (диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») зі спеціальності 122  «Комп’ютерні науки».

Проведення комплексного фахового випробування має виявити достатність рівня вступника в області напряму підготовки, обраної для вступу спеціальності.

Фахове вступне випробування зі спеціальності проводиться у формі усного екзамену. До екзаменаційного білету комплексного фахового вступного випробування включаються три теоретичні завдання.

Програма фахового та додаткого іспитів для вступу до PhD:

2021 Програма основного вступного іспиту БМК PhD

2021 Програма додаткового вступного іспиту БМК PhD

Додаток 2 до Правил прийому 2021 Аспірантура

 

Освітньо-наукова програма третьoгo piвня вищої освiти