Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Головна > Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра Біомедичної кібернетики у 2019 році проводить набір на перший (бакалаврський) рівень підготовки на основі повної середньої освіти за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки, освітня програма: Комп`ютерні технології в біології та медицині

Термін навчання: 4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти).

Форми навчання: денна

У 2019 році приймаються результати ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з іноземної мови (англійської, французької, німецької та іспанської мов), результати якої приймаються лише із сертифікатів ЗНО 2018 та 2019 року. (див. п. 6.1.  Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf).

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти: 

Спеціальність ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Вагові коефіцієнти

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

122

Комп’ютерні науки

Українська мова та література

0,2

не менше 100 балів

Математика

0,5

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Фізика або Іноземна мова

0,25

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому: https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules-2019.pdf), ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Додаткова інформація:

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2019 році

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Контакти приймальної комісії факультету біомедичної інженерії:

Телефон гарячої лінії ФБМІ: +38050-953-84-03

Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів): кімната 157-2 корпус 16 (5 поверх)

 

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:

Термін

Дні

Години

01-09 липня 2019 року

Понеділок — п’ятниця

1400-1700

10-22 липня 2019 року

Понеділок — п’ятниця

900-1800

Субота

1000-1300

Неділя

Вихідний

23-26 липня 2019 року

Вівторок — п’ятниця

1400-1700

27-31 липня 2019 року

Субота — середа

900-1800

01 — 03 серпня 2019 року

Четвер — субота

1200-1700

04 — 17 серпня 2018 року

Понеділок, середа, четвер

1400-1700

Вівторок, п’ятниця

1000-1300

Субота – неділя*

Вихідний

Cвяткові дні

Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни