Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Головна > Вступ на 1 курс (за сертифікатами ЗНО)

Кафедра Біомедичної кібернетики у 2021 році проводить набір на перший (бакалаврський) рівень підготовки на основі повної середньої освіти за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки, освітня програма: Комп`ютерні технології в біології та медицині

Термін навчання: 4 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” (на базі повної середньої освіти).

Форми навчання: денна

Особливості вступної кампанії 2021

1. Приймаються результати ЗНО  2018, 2019, 2020 та 2021 років (див. п. 6.1.  Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf)..

2. Паралельна освіта в будь-якому ВНЗ; дві денні форми можливі, але не бюджет.

3. Підрахунок конкурсного балу вступника. Конкурсний бал (КБ) на природничо-технічному спрямуванні підготовки бакалаврів з урахуванням вагових коефіцієнтів розраховується за формулою:

КБ = (К1 · П1 + К2 · П2 + К3 · П3 + К4 · А + К5 · МЛ + К6 · ОУ) · ГК · СК,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів;

П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього конкурсного предмета, або творчого конкурсу (за шкалою 100 – 200);

А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 та К6 встановлюються згідно таблиці. Коефіцієнти К4, К5 дорівнюють нулю. Бали за мотиваційний лист (МЛ) не зараховуються.

ГК – галузевий коефіцієнт 1,02 для 1 та 2 пріорітету;  1,00 – для інших випадків

СК – сільський коефіцієнт, для абітурієнтів зареєстрованих у сільських населених пунктах і які здобули освіту на їх території у рік вступу, 1,02.

З детальним поясненням розрахунку КБ можна ознаймитись у “Правилах прийому…”, п.6

Розрахувати свій конкурсний бал можна тут: https://pk.kpi.ua/calculator/

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти: 

Спеціальність ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО (К1, К2, К3)

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (K4)

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K6)

Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

Код

Назва

122

Комп’ютерні науки

Українська мова

0,3

0

0

125

Математика

0,5

Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України

0,2

Шановні вступники! У зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними заходами у строках можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

 Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 01 липня 2021 року

 Початок прийому заяв та документів

 14 липня 2021 року

 Строки проведення співбесід

 17 липня 2021 року

 Закінчення прийому заяв та документів*

 для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 13 липня

 18:00 23 липня 2021 року

 для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів

 18:00 16 липня 2021 року

 Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення**

 не пізніше 28 липня 2021 року

 Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення**

 не пізніше 18:00 02 серпня 2021 року

 Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками які беруть участь у конкурсному відборі,на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 не пізніше 17:00 12 серпня 2021 року***

 Терміни зарахування вступників

 за державним замовленням

 не пізніше 09 серпня 2021 року***

 за кошти фізичних та юридичних осіб

 не пізніше 17 серпня 2021 року***

*вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 13 липня включно (для вступників на місця державного замовлення). У період з 17 по 23 липня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, вступних іспитів, їх організація та проведення визначаються відповідно до законодавства;

**оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням, здійснюється не пізніше 12:00 години 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 години 23 липня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 години 23 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 23 липня;

***в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

 

Розклад роботи Приймальної (відбіркових) комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів (вступники на основі повної загальної середньої освіти):

Термін Дні Години
11 травня — 02 червня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
03 червня 2021 року Четвер 1000-1800
21 червня — 13 липня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, Неділя Вихідний
14 — 23 липня 2021 року Понеділок — П’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
27 липня — 02 серпня 2021 року Вівторок — Неділя, Понеділок 0900-1800
03 — 06 серпня 2021 року Вівторок — П’ятниця 1200-1700
07 серпня 2021 року Субота 1200-1800
09 — 14 серпня 2021 року Понеділок, Середа, Четвер 1400-1700
Вівторок, П’ятниця, Субота 1000-1300
16 — 20 серпня 2021 року Понеділок — Четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Cвяткові дні Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни

 

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/price2021.pdf

Більше інформації за посиланням https://pk.kpi.ua/official-documents/

Додаткова інформація:

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»