Вступ на 5 курс

Головна > Вступ на 5 курс

Кафедра біомедичної кібернетики у 2017 році проводить набір на другий (магістерський) рівень підготовки на основі першого (бакалаврського) рівня підготовки* за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки, cпеціалізація: Інформаційні технології в біології та медицині.

163 Біомедична інженерія, cпеціалізація: Біомедична інформатика

* Якщо обраний напрям другого рівня підготовки не співпадає зі здобутим першим рівнем, бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань:

122 Інформаційні технології в біології та медицині_фахове 2017

122 Інформаційні технології в біології та медицині_додатк 2017

163 Біомедична інформатика_фахове 2017

163 Біомедична інформатика_додатк 2017

Етапи вступної компанії на 5 курс:

  Перший етап Другий етап
Прийом документів (подання заяв) 03.07 – 07.07 24.07 – 04.08
Вступні випробування 08.07 – 15.07 05.08 – 11.08

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • шість фотографій

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Додаткова інформація:

Розклад роботи Приймальної комісії

Адреса Приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2017 році

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2017 році

Програма вступного екзамену з іноземної мови