Вступ до магістратури

Головна > Вступ до магістратури

Кафедра біомедичної кібернетики у 2021 році проводить набір на другий (магістерський) рівень підготовки на основі першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціальністю:

122 Комп’ютерні науки, освітня програма: Комп`ютерні технології в біології та медицині.

Термін навчання: 1,5-2 роки – з отриманням освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста))

Форми навчання: денна

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за коши фізичних та/або юридичних осіб максимум 30 заяв. Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет. Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня по 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня — 03 червня
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня
Термін прийому заяв та документів* 15 липня — 23 липня
Вступні випробування ЄВІ 30 червня
Фахові 24 — 30 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 07 серпня
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 14 серпня*
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 19 серпня**

Радимо підготувати скан-копії таких документів (розмір кожного файлу – до 1 мегабайта, формати .jpg, .pdf):

1. Паспорт (1, 2 сторінки) або ID (з двох боків);

2. Облікова картка платника податків;

3. Особисте фото на білому фоні (не менше 300 dpi).

 

 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістрів спеціальності 122 Комп’ютерні науки

З іноземної мови програма вступного випробування до магістратури — Інформація щодо єдиного вступного іспиту на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО)

 

Розміщення відбіркової комісії ФБМІ (прийом документів): кімната 157-2 корпус 16 (5 поверх).

 

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021, які бажають вступити до магістратури: https://pk.kpi.ua/evi-kpi/

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти: https://pk.kpi.ua/evi-efvv2021/

 

Більш детальну інформацію про особливості вступної кампанії можна дізнатися за телефоном гарячої лінії факультету біомедичної інженерії (тел. +380-50-953-84-03) або на сайті приймальної комісії (Посилання на сайт приймальної комісії КПІ).

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/mag21.pdf

Корисні посилання: