Вступ на 5 курс

Головна > Вступ на 5 курс

Кафедра біомедичної кібернетики у 2019 році проводить набір на другий (магістерський) рівень підготовки на основі першого (бакалаврського) рівня підготовки* за спеціальностями:

122 Комп’ютерні науки, cпеціалізація: Комп`ютерні технології в біології та медицині.

* Якщо обраний напрям другого рівня підготовки не співпадає зі здобутим першим рівнем, бакалавру необхідно пройти додаткове вступне випробування

Перелік документів для вступу:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
  • диплом бакалавра (оригінал та копії)
  • додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
  • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
  • військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)
  • ідентифікаційний код (оригінал та копії)
  • чотири фотографії

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»:  https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/02/rules5-2019.pdf

Програми вступних фахових випробувань та додаткових фахових випробувань:

122 Комп’ютерні науки_фахове 2019

122 Комп’ютерні науки_додатк 2019

З іноземної мови http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2018/03/for_lang_2018_master-degree.pdf