Настенко Євген Арнольдович

Головна > Співробітники > Настенко Євген Арнольдович
port-folio-1-Home-01

Настенко Євген Арнольдович

Настенко Євген Арнольдович

Завідувач кафедри біомедичної кібернетики, д.б.н, к.т.н., професор                                  

Настенко Є.А. є провідним фахівцем з розробки інформаційних технологій аналізу клінічної та біомедичної інформації. Проводить дослідження у галузі системної фізіології, системного аналізу та синергетики методами математичної статистики та математичного моделювання.

У 1977 р. закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-механік. Трудовий шлях розпочав в лабораторії медичної кібернетики Інституту туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії ім. Ф.Г. Яновського на посадах старший інженер, старший інженер програміст (1981-1986 рр.). Далі працював в лабораторії штучного кровообігу Київського науково-дослідницького інституту серцево-судинної хірургії (1986 – 1992 рр.), де обіймав посади старшого та провідного наукового співробітника. З 1992 по 2005 рр. працював завідувачем відділом інформатики та перспективного планування Київського науково-дослідницького інституту серцево-судинної хірургії. З 2005 року дотепер працює завідувачем відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України.

Маючи великий досвід наукової та дослідницької роботи, Настенко Є.А. з 2005 року розпочинає читати курси лекцій для студентів Міжуніверситетського медико-інженерного факультету НТУУ «КПІ» (нині, ФБМІ), обіймаючи посади старшого викладача, доцента, професора та з 1.09.2011 року завідувача кафедри Медичної кібернетики та телемедицини (нині, кафедри Біомедичної кібернетики). За час роботи постійно працює з молодими спеціалістами, аспірантами, а також із студентами-практикантами та дипломниками в Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка та Національному технічному університеті України «КПІ». Він підготував 3 кандидатів наук.

Свою докторську дисертацію на тему «Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини» Настенко Є.А. захистив у 2008 році за спеціальністю «Біофізика». Кандидатська дисертація на тему «Розробка алгоритмів неінвазивної експрес-оцінки стану серцево-судинної системи при корекції набутих вад серця із штучним кровообігом», була захищена у 1989 році за спеціальністю «Управління в біологічних та медичних системах».

Настенко Є.А. є постійним учасником вітчизняних та міжнародних наукових з’їздах, конференцій, семінарів з хірургії, серцево-судинної хірургії, та кардіології. Наукові здобутки Настенко Є.А. були неодноразово відзначені нагородами на Всесвітніх Конгресах. За безпосередньою участю Настенко Є.А. розроблено, впроваджено та удосконалено широкий спектр систем комп’ютерної діагностики гострої серцево-судинної недостатності.

Настенко Є.А., на основі оригінальних алгоритмів кластерного аналізу, розроблена система безпечного відтворення функціональних залежностей біофізичних та фізіологічних показників організму за даними планових обстежень пацієнтів кардіохірургічного профілю. За її допомогою були відтворені функціональні характеристики насосної функції серця, характеристики транспорту кисню, а також сімейства залежностей показників артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, що відображають стан мікроциркуляторної мережі організму людини.

Проведено багатоетапні дослідження співвідношень показників артеріального тиску, виявлено, що їх симетрії, близькі до пропорції золотого перерізу є відображенням гармонійності функціонування серця, артеріальних судин та капілярної мережі. Розроблено нові методи діагностики регуляторних резервів системи кровообігу.

На базі оригінальних досліджень транспортної функції кровообігу організму людини та отриманих характеристик системного транспорту кисню створено перший комп’ютерний тренажер зі штучного кровообігу, який широко застосовувався для підготовки лікарів - перфузіологів як в Україні, так і у країнах Західної та Східної Європи і отримала нагороду на 5 європейському конгресі з технологій екстракорпорального кровообігу, у 1993 р. в Арлі, Франція, як найкраща робота з безпеки штучного кровообігу. Разом з підпорядкованою йому командою дослідників Настенко Є.А. було створено декілька поколінь клітинно-автоматних моделей капілярної мережі. На моделях було показано високу адаптивну здатність капілярної мережі, в тому числі при порушеннях ритму серця. Результати цих досліджень отримали високу оцінку на конгресах європейського та світового рівня і не мають аналогів дотепер. Разом із характеристиками системного транспорту кисню організму людини вони були нагороджені як найбільш оригінальна робота на 10 європейському конгресі з технологій екстракорпорального кровообігу, у 2003 р., Фунчал, Португалія.

Настенко Є.А. займається дослідженням кінематики спірального скорочення шлуночків серця та створенням відповідних біофізичних моделей для нормальних та ремодельованих шлуночків серця.

Дослідження Настенко Є.А. останніх років присвячені активній поведінці м’язових артеріальних судин, вивченню мікроциркуляторних механізмів формування системного артеріального тиску та патогенезу артеріальної гіпертензії. Крім того, в поточних науково-дослідницьких темах під його спів- керівництвом вивчається спіралеподібний кровоплин в аорті та магістральних артеріях, що дозволяє по-новому оцінювати та корегувати порушення кровообігу різної етіології.

Навчальні курси (2015/2016 р.): Математичне моделювання на ЕОМ, Медична інформатика і кібернетика, Моделювання систем, Біомедична кібернетика, Методи обробки біомедичних сигналів, даних та зображень, Інтелектуальний аналіз даних, Наукова робота за темою магістерської дисертації.

Коло наукових інтересів: Науки про життя (серцево-судинна система, транспорт кисню та ін.), Технології Data Mining (кластерний аналіз та ін.), Методи нелінійної динаміки, Математичне моделювання (включаючи технології клітинних автоматів), Цифрова обробка біомедичних даних (включаючи геннетичні алгоритми),Дослідження та моделювання фізіологічних систем (зокрема – системи кровообігу людини).

Кількість наукових праць: близько 300, з них: Патентів – 7; Статей – понад 120 (з них понад 20 – видано за кордоном); Монографія – 1.

Посилання в системі intellect: http://intellect.bmc.fbmi.kpi.ua/profile/nea5

Контактні дані:

380679439505, nastenko.e@gmail.com