Загальна інформація

Головна > Загальна інформація

Кафедру Біомедичної кібернетики (Медичної кібернетики та телемедицини) створено на факультеті інформатики та обчислювальної техніки у 2001 році.

У 2003 році в результаті співпраці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на основі кафедри почав діяльність факультет Біомедичної інженерії. Завідувачем кафедри був призначений Яценко Валентин Порфирович, під керівництвом якого відбувся перший набір студентів у 2002 році. У 2009 році завідувачем став і очолює кафедру досі Настенко Євген Арнольдович.

Навчальний процес та наукові розробки виконують 21 співробітник, з яких 10 осіб – професорсько-викладацький склад, 6 - допоміжний персонал, та 5 осіб професорсько-викладацького складу, що працюють за сумісництвом. На кафедрі працюють 3 доктори наук, 7 кандидатів наук, 3 старших викладачі та 3 асистенти без ступеню.

Структура кафедри визначається контингентом студентів, характером i обсягом навчальної, методичної, наукової, виховної роботи. Відповідно до освітньо-професійної програми випускники кафедри отримують кваліфікацію за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки».

У план підготовки кафедри входить широкий спектр дисциплін, які дозволяють отримати ґрунтовні знання в таких галузях науки як комп’ютерні науки (в тому числі програмування, бази даних, веб-розробки та ін.), біомедична інформатика та обробка даних. Навчальний процес здійснюється за новітніми методиками, технологіями з використанням технічних засобів навчання.

Наші навчальні програми базуються на рекомендаціях міжнародної асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та інституту інженерів електротехніки и електроніки (ІЕЕЕ) - CS2008 Curriculum Update: The Computing Curricula Computer Science Volume is complete and approved та CC 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science та Computer Science Curricula 2013 (draft). Крім того, ми враховуємо світові та українські потреби і тенденції системи охорони здоров‘я і навчаємо студентів за європейськими стандартами в галузі медичної та біологічної інформатики і кібернетики.

Після закінчення навчання, об'єктами професійної діяльності фахівців є методи аналізу даних, методи моделювання, засоби створення, тестування та впровадження програмних засобів, методологія розробки баз даних та ін. в різних галузях науки й техніки, в тому числі й у сфері охорони здоров'я. Це включає і засоби створення інформаційно-комунікаційних технологій, націлених на вдосконалення процесу надання лікувально-діагностичної та профілактичної допомоги пацієнтам.

Випускники набувають компетенції розробника програмного забезпечення та системного аналітика, озброєного сучасними інформаційними технологіями. Процес навчання робить можливим подальше професійне майбутнє студентів не тільки у сфері ІТ технологій і розробці комп'ютерних систем, але і у сфері охорони здоров’я шляхом створення засобів оптимізації процесу надання медичної допомоги.

Наукові дослідження співробітників кафедри ведуться по широкому спектру завдань біомедичної кібернетики, включаючи комп'ютерну підтримку біомедичних досліджень, розробку програмно-апаратних комплексів для оцінки стану організму і закінчуючи інформаційними та освітніми технологіями. Ведуться дослідження зі створення нових методів моделювання та класифікації, результати роботи яких підтверджуються експериментальними випробуваннями на реальних даних, наданих організаціями, з якими співпрацює кафедра.

Атмосфера наукового пошуку і генерації ідей, головне в яких - практична спрямованість, конструктивність, чітке усвідомлення реалізованості, впевненість в отриманні ефекту, залучає до роботи студентів і молодих фахівців. Це забезпечує високу якість випускних робіт, більшість яких захищається на «відмінно». За час роботи кафедри, під керівництвом професорсько-викладацького складу захищено три кандидатські дисертації.

Кафедра біологічної кібернетики успішно працює понад 12 років. За цей час підготовлено понад 300 висококласних фахівців з комп'ютерних технологій і моделювання в біології та медицині. Випускників кафедри сьогодні можна зустріти в академічних та навчальних інститутах, на підприємствах Materialise Ukraine, EPAM Systems, Samsung R&D Institute, Fortrea, Intego Group та ін.

Кафедра активно співпрацює з GMDH LLC з питань аналізу даних, прогнозування, моделювання, класифікації, кластеризації та аналізу часових рядів.