Загальна інформація

Кафедра біомедичної кібернетики бере свої витоки з Факультету інформатики та обчислювальної техніки та була створена у 2001 році. Завідувачем кафедри був призначений Яценко Валентин Порфирович, під керівництвом якого відбувся перший набір студентів. З 2009 року кафедру очолював Настенко Євген Арнольдович, а з 2023 керівництво перейшло до Алхімової Світлани Миколаївни.

У 2003 році в результаті співпраці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на основі кафедри почав діяльність Факультет біомедичної інженерії.

Навчальний процес та наукові розробки забезпечують 23 співробітники, з професорсько-викладацького складу. На кафедрі працюють 5 докторів наук, 8 кандидатів наук.

Структура кафедри визначається контингентом студентів, характером i обсягом навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. Відповідно до освітньо-професійної програми випускники кафедри отримують кваліфікацію за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

План підготовки кафедри містить різноманітні дисципліни, що дозволяють отримати ґрунтовні знання з комп’ютерних наук, включаючи програмування, бази даних, веб-розробку, нейронні мережі, біомедичну інформатику та обробку сигналів і даних. Навчальний процес здійснюється за новітніми методиками та технологіями з використанням технічних засобів навчання.

Студенти навчаються за європейськими стандартами в галузі медичної та біологічної інформатики та кібернетики. Навчальні програми кафедри базуються на рекомендаціях міжнародної асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та інституту інженерів електротехніки и електроніки (ІЕЕЕ). Крім того, в навчальному процесі враховуєються світові та українські потреби та тенденції в охороні здоров‘я.

Наукові дослідження співробітників кафедри ведуться за широким спектром завдань біомедичної кібернетики, включаючи комп’ютерну підтримку біомедичних досліджень, розробку програмно-апаратних комплексів для оцінки стану організму людини, інформаційні та освітні технології. Ведуться дослідження зі створення нових методів моделювання та класифікації. Результати науково-дослідної роботи кафедри підтверджуються експериментальними випробуваннями на реальних даних, які надають організації-партнери кафедри.

Атмосфера наукового пошуку і генерації ідей залучає до роботи студентів і молодих фахівців. Це сприяє формуванню в них професійного мислення зі практичною спрямованістю, конструктивністю, чітким усвідомленням реалізованості, впевненістю в отриманні результату. Це, в свою чергу, забезпечує високу якість випускних робіт, більшість яких захищається на «відмінно».

Об’єктами професійної діяльності випусників кафедри є методи аналізу даних, моделювання, засоби проєктування, розробки, тестування та впровадження програмних продуктів, створення баз даних та систем управління базами даних у різних галузях науки й техніки. Процес навчання робить можливим подальше професійне майбутнє випускників кафедри не тільки в основних напрямках інформаційних технологій, але й у інформатизації галузі охорони здоров’я.

Кафедра біомедичної кібернетики успішно працює понад 20 років. За цей час підготовлено понад 1000 висококваліфікованих фахівців з комп’ютерних технологій і моделювання в біології та медицині. Випускників кафедри сьогодні можна зустріти в академічних та навчальних інститутах, на підприємствах Materialise UkraineEPAM SystemsSamsung R&D Institute Ukraine, FortreaIntego Group тощо.

Кафедра активно співпрацює з GMDH LLC з питань аналізу даних, прогнозування, моделювання, класифікації, кластеризації та аналізу часових рядів.