Акредитація та ліцензія

Сертифікати про акредитацію
Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Акредитаційна справа ОПП КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ