Наукові напрямки

Напрямки наукової роботи кафедри:
  • Обробка та аналіз біомедичних сигналів та медичних зображень з метою вилучення змістовної інформації в інформаційні системи аналізу та діагностики захворювань. Предметом розробкиє нові методи текстурного аналізу та нові ефективні інформаційні технології селекції ознак для використання в системах підтримки прийняття медичних рішень.
  • Машинне навчання і штучний інтелект. Охоплює такі методи, як нейронні мережі, дерева рішень, машини опорних векторів тощо, які  використовуються для вирішення завдань класифікації, діагностики, аналізу великих об’ємів даних, складання прогнозів на основі виявлених в даних закономірностей і взаємозв’язків. Предметом розробки є удосконалення існуючих технологій штучного інтелекту та створення нових, гібридних систем класифікації станів біологічних об’єктів.
  • Системи контролю і механізми зворотного зв’язку для регулювання і контролю фізіологічних процесів, таких як кров’яний тиск, частота серцевих скорочень, дихання,  тощо. Предметом дослідження є технології аналізу прояву стрес-фактору по показникам функціонального стану системи кровообігу та визначення оптимальних впливів для стабілізації стану людини.
  • Методи розрахунку індивідуальних лікувальних стратегій в  інтегрованих медичних інформаційних системах. Для наявної бази даних анамнезу, параметрів та застосованих стратегій лікування пацієнтів  предметом розробки є методології розрахунку індивідуальних оптимальних стратегій лікування для нових пацієнтів.   
  • Інтегровані медичні інформаційні системи,  орієнтовані на реалізацію функцій супроводження контролю, профілактики, та лікування пацієнтів:  створення бази даних пацієнтів, автоматизована діагностика, оцінка стану пацієнта, розрахунок індивідуальної лікувальної стратегії для поточного захворювання пацієнта, розробка профілактичних програм  підвищення працездатності людини та покращення її здоров’я