Проєкти та громадське обговорення освітніх програм

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Громадське обговорення закінчено, але Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на пошту кафедри bmk@lll.kpi.ua, або гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технoлогії в біології та медицині»

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології.

Гарант освітньої програми доцент кафедри БМК, к.т.н., Городецька Олена Костянтинівна

e-mail: nosovets.olena@lll.kpi.ua


Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Громадське обговорення закінчено, але Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на пошту кафедри bmk@lll.kpi.ua, або гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології в біології та медицині»

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології.

Гарант освітньої програми професор кафедри БМК, д.б.н., проф. Настенко Євген Арнольдович

e-mail: nastenko.e@gmail.com


Освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Громадське обговорення триває, Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на пошту кафедри bmk@lll.kpi.ua, або гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми.

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки»

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології.

Гарант освітньої програми д.т.н. професор кафедри СП НН ІПСА, Мухін Вадим Євгенійович

e-mail: v_mukhin@i.ua


Освітньо-наукової програми третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Громадське обговорення триває, Ви можете надіслати Ваші відгуки та пропозиції  на пошту кафедри bmk@lll.kpi.ua, або гаранта освітньої програми, які будуть враховані в наступних редакціях освітньої програми.

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки»

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки третього (доктор філософії) рівня вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології.

Керівник проєктної групи д.т.н. професор кафедри АПЕПС НН ІАТЕ Аушева Наталія Миколаївна

e-mail: nataauscheva@gmail.com