Про спеціальність

Цікавишся програмуванням та інформаційними технологіями в медицині? Хочеш дізнатись, як розвиваються новітні технології та навчитись створювати власні? «Комп’ютерні технології в біології та медицині» – це спеціалізація саме для тебе! Ти навчишся проводити дослідження, розробку й впровадження новітніх обчислювальних алгоритмів і процедур з метою розв’язання практичних задач міждисциплінарного характеру: науки, техніки та охорони здоров’я, розробляти алгоритмічне і програмне забезпечення, реалізовувати медичні бази даних. Ця спеціалізація надає величезні можливості для успішної кар’єри.

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Освітня програма: Комп’ютерні технології в біології та медицині
Форма навчання: денна

Навчальна програма на кафедрі сформована таким чином, щоб кожен зі студентів зміг отримати необхідні знання для подальшої роботи в різних напрямках. Вона складається з циклів загальної та професійної підготовки, які розподілені на наступні групи:

 • навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки (розділи вищої математики, фізика, іноземна мова тощо);
 • навчальні дисципліни базової підготовки (дисципліни з вивчення програмування мовами Python, C++, Java тощо, системи баз даних, теорія прийняття рішень, інтелектуальний аналіз даних тощо);
 • навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки;
 • навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (нейронні мережі, біоінформатика, основи штучного інтелекту тощо).

Навчальна програма підготовки фахівців (бакалаврів, магістрів, аспірантів) враховує світові та українські потреби й тенденції системи охорони здоров’я та ІТ-індустрії. Наразі інформаційні технології в галузі охорони здоров’я є ключовим сегментом, який передбачає проектування, розробку, впровадження та обслуговування інформаційних систем і програмних рішень для різних надавачів послуг у цій галузі. Інформаційні технології в охороні здоров’я охоплюють широкий спектр рішень, включаючи:

 • спеціалізовані програмні застосунки для управління медичною інформацією на персональних комп’ютерах і платформах для лікарень, клінік та інших надавачів медичних послуг;
 • програмне забезпечення для керування лікарською діяльністю, щоденними клінічними операціями та адміністративними завданнями;
 • системи прийняття рішень;
 • технології віддаленого моніторингу пацієнтів та інші медичні інформаційні системи в лікарнях, клініках і медичних установах;
 • апаратні та програмні рішення, що використовуються для зберігання, отримання, обробки та аналізу медичних даних;
 • рішення для безпечного обміну медичною інформацією;
 • віртуальний моніторинг та консультування, медичні мобільні застосунки, системи он-лайн медичних записів, засоби самоконтролю.

Всі дисциплін студенти кафедри засвоюють шляхом розв’язання реальних практичних задач, що дозволяє отримати та закріпити необхідні студентам знання та навички. Системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних технологій, однак особлива увага приділяється галузі охорони здоров’я.

Випускники кафедри успішно працюють у провідних вітчизняних та міжнародних ІТ-компаніях (Materialise UkraineEPAM SystemsSamsung R&D Institute Ukraine (SR Ukraine)FortreaIntego Group, SoftServe), у приватних діагностичних центрах, у фармакологічних компаніях, у приватних і державних закладах охорони здоров’я, у навчальних закладах МОЗ України, науково-дослідних інститутах НАМН та НАН України. Вони працюють аналітиками комп’ютерних систем, програмістами, керівниками проєктів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують, розробляють та впроваджують складні інформаційні системи.