Силабуси

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)Силабуси
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
ЗО 1Засади усного професійного мовлення (риторика) посилання
ЗО 2Україна в контексті історичного розвитку Європипосилання
ЗО 3Основи здорового способу життяпосилання
ЗО 4Вступ до філософіїпосилання
ЗО 5Інформаційна безпекапосилання
ЗО 6Економіка і організація виробництвапосилання
ЗО 7.1Практичний курс іноземної мови. Частина 1посилання
ЗО 7.2Практичний курс іноземної мови. Частина 2посилання
ЗО 8.1Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 1посилання
ЗО 8.2Практичний курс іноземної мови професійного спрямування. Частина 2посилання
Цикл професійної підготовки
ПО 1.1Математичний аналіз. Частина 1. Диференціальне числення. Рядипосилання
ПО 1.2Математичний аналіз. Частина 2. Інтегральне числення. Функції комплексної змінноїпосилання
ПО 2Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистикапосилання
ПО 3Алгебра та аналітична геометріяпосилання
ПО 4Дискретна математикапосилання
ПО 5Основи фізикипосилання
ПО 6.1Алгоритмізація та програмування. Частина 1посилання
ПО 6.2Алгоритмізація та програмування. Частина 2посилання
ПО 7Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмівпосилання
ПО 8Об’єктно-орієнтоване програмуванняпосилання
ПО 9Операційні системипосилання
ПО 10Вступ до інтелектуального аналізу данихпосилання
ПО 11Системи баз данихпосилання
ПО 12Основи  системного аналізупосилання
ПО 13Комп’ютерні мережіпосилання
ПО 14Проектування інформаційних системпосилання
ПО 15Методи та системи  штучного інтелектупосилання
ПО 16Моделювання системпосилання
ПО 17Основи інформатики та програмуванняпосилання
ПО 18Основи біології та медицинипосилання
ПО 19Основи нечіткого моделювання в медициніпосилання
ПО 20Методи обчисленьпосилання
ПО 21Теорія біомедичних сигналівпосилання
ПО 22Теорія вибору альтернативпосилання
ПО 23Обробка та аналіз біомедичних даних посилання
ПО 24Основи молекулярної біології та біонформатикипосилання
ПО 25Методи дослідження операцій у біології та медициніпосилання
ПО 26Основи паралельних обчисленьпосилання
ПО 27Безпека інформаційних системпосилання
ПО 28Основи синергетикипосилання
ПО 29Алгоритмізація та програмування. Курсова робота посилання
ПО 30Об’єктно-орієнтоване програмування. Курсова робота посилання
ПО 31Системи баз даних. Курсова роботапосилання
ПО 32Методи дослідження операцій у біології та медицині. Курсова робота посилання
ПО 33Переддипломна практикапосилання
ПО 34Дипломне проектуванняпосилання
Вибіркові освітні компоненти
Цикл професійної та загальноуніверситетської підготовки
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)Силабуси
­­ЗУ-01Логіка посилання
ЗУ-03Еристика посилання
ЗУ-04Естетика промислового дизайну посилання
ЗУ-05Стилі в образотворчому мистецтві посилання
ЗУ-06Єдиноборства (бокс) посилання
ЗУ-06Єдиноборства (кікбоксинг) посилання
ЗУ-06Єдиноборства (самбо) посилання
ЗУ-07Ігрові види спорту (баскетбол) посилання
ЗУ-07Ігрові види спорту (футбол) посилання
ЗУ-07Ігрові види спорту (теніс) посилання
ЗУ-08Силові види спорту (атлетизм – силовий тренінг) посилання
ЗУ-09Складно-координаційні види спорту (аеробіка: спортивна, танцювальна, тренінг силового спрямування). посилання
ЗУ-09Складно-координаційні види спорту (спортивна гімнастика, акробатика, стрибки на батуті, хореографія, воркаут) посилання
ЗУ-09Складно-координаційні види спорту (фітнес-мікс: шейпінг, пілатес, фітбол, скіпінг, стретчинг) посилання
ЗУ-09Cкладно-координаційні види спорту(заняття в спеціальних медичних групах длястудентів з інвалідністю та відхиленнями у станіздоров’я) посилання
ЗУ-10Циклічні види спорту (плавання) посилання
ЗУ-10Циклічні види спорту (легка атлетика-фітнес) посилання
ЗУ-17Розумні міста посилання
ЗУ-18Основи електронного урядування посилання
ЗУ-19Політична наука: конфліктологічний підхід посилання
ЗУ-20Економічна психологія посилання
ЗУ-21Психологія посилання
ЗУ-24Психологія конфлікту посилання
ЗУ-26Соціальна психологія посилання
ЗУ-32Культурологія посилання
ЗУ-33Релігії в глобальному світі посилання
ЗУ-34Основи підприємницької діяльності посилання
ЗУ-41Захист персональних даних: стандарти ЄС та Ради Європи посилання
ЗУ-43Антикорупція та доброчесність посилання
ЗУ-45Дизайн презентації для професійної діяльності посилання
ЗУ-46Presentation design посилання
ПВ 1-4Основи комп’ютерної графікипосилання
ПВ 1-4Біофізикапосилання
ПВ 1-4Медична статистика посилання
ПВ 1-4Телемедицина та комп’ютерні мережіпосилання
ПВ 3-4Електронні прилади посилання
ПВ 5-8Веб-технології та веб-дизайнпосилання
ПВ 5-8Основи конструювання та проектування медичної техніки в ANSYSпосилання
ПВ 5-8Системи відображення біомедичної інформаціїпосилання
ПВ 5-8Вимірювальні перетворювачі та датчикипосилання
ПВ 5-8Аналогова електроніка посилання
ПВ 5-8Технології комп’ютерного проектування посилання
ПВ 9-11Діагностична технікапосилання
ПВ 9-11Безпека життєдіяльності та цивільний захист посилання
ПВ 12-14Мікропроцесорна технікапосилання
ПВ 12-14Екологічна безпека та цивільний захист посилання
ПВНейронні мережі посилання
ПВУправління ІТ-проектами посилання
ПВЦифрова медицина посилання
ПВРозробка крос-платформного програмного забезпечення посилання
ПВОснови обробки природної мови посилання
ПВТеорія автоматичного керування посилання
ПВЧисельно аналітичне моделювання посилання
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)Силабуси
Нормативні освітні компоненти
  Цикл загальної підготовки
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавствопосилання
ЗО 2 Сталий інноваційний розвитокпосилання
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для ділової комунікаціїпосилання
ЗО 4 Розробка стартап-проєктівпосилання
ЗО 5 Педагогіка вищої школипосилання
Цикл професійної підготовки
ПО 1Оброблення надвеликих масивів данихпосилання
ПО 2.1Біомедична кібернетика. Частина 1. Медична візуалізаціяпосилання
ПО 2.2Біомедична кібернетика. Частина 2. Методи моделювання складних систем і процесівпосилання
ПО 3Високопродуктивні розподілені обчислювальні системипосилання
ПО 4Методи та технології обчислювального інтелектупосилання
ПО 5Оброблення надвеликих масивів даних. Курсова роботапосилання
ПО 6Біомедична кібернетика. Курсова роботапосилання
ПО 7.1Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових дослідженьпосилання
ПО 7.2Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертаціїпосилання
ПО 8Практикапосилання
ПО 9Виконання магістерської дисертаціїпосилання
Вибіркові освітні компоненти
ПВМедичні інформаційні системипосилання
ПВМетоди дослідження складних систем та процесівпосилання
ПВМоделі нелінійної динаміки та нелінійних системпосилання
ПВОбробка медичних зображеньпосилання
ПВОснови геноміки та протеомікипосилання
ПВЦифрова обробка зображень та комп’ютерний зірпосилання
ПВЕволюційне моделювання та метаевристикипосилання
ПВОбробка природних мовпосилання
ПВФізіологія сенсорних системпосилання
ПВЦифрові сигнальні процесори (Медичні мікропроцесорні системи)посилання
Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
КодКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Силабуси
Нормативні освітні компоненти 
Цикл загальної підготовки 
ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство посилання
ЗО 2 Сталий інноваційний розвиток посилання
ЗО 3 Практичний курс іноземної мови для  наукової комунікації. Частина 1 та 2посилання
ЗО 4 Розробка стартап-проєктів посилання
ЗО 5 Педагогічна майстерність посилання
Цикл професійної підготовки 
ПО 1 Обробка надвеликих масивів даних посилання
ПО 2 Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур посилання
ПО 3 Методи та технології обчислювального інтелекту посилання
ПО 4 Візуалізація графічної та геометричної інформації посилання
ПО 5 Технології інтелектуального аналізу даних посилання
ПО 6 Методи дослідження складних систем та процесів посилання
ПО 7 Нечітке моделювання та управління посилання
ПО 8 Ризик-орієнтована інформаційна безпека розподілених комп’ютерних систем посилання
ПО 9 Основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур. Курсова робота посилання
ПО 10 Методи та технології обчислювального інтелекту. Курсова робота посилання
Дослідницький (науковий) компонент 
ПО 11Наукова робота за темою магістерської дисертаціїпосилання
ПО 12 Науково-дослідна практика посилання
ПО 13 Виконання магістерської дисертації посилання
Вибіркові освітні компоненти 
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів
ПВАналіз медичних зображеньпосилання
ПВОбробка медичних зображеньпосилання
ПВЕколого-економічний ризик-менеджментпосилання
ПВМедичні інформаційні системипосилання
ПВМоделі нелінійної динаміки та нелінійні системипосилання
ПВОснови геноміки та проеомікипосилання
ПВПроєктування систем машинного навчанняпосилання
ПВСтруктурно-параметричний синтез гібридних нейронних мережпосилання
ПВСистеми інтелектуального прогнозування часових рядівпосилання
Освітньо-наукова програма третього (доктор філософії) рівня вищої освіти
Код н/дКомпоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота)Силабус
Нормативні освітні компоненти
Цикл загальної підготовки
Н 1.1Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковцяпосилання
Н 1.2Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологіяпосилання
Н 2.1Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідженняпосилання
Н 2.2Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікаціяпосилання
Н 7Методологічні основи організації та проведення наукових дослідженьпосилання
Н 8Актуальні проблеми педагогіки вищої школипосилання
Н 9Педагогічна практикапосилання
Цикл професійної підготовки
Н 3Стан і перспективи сервіс-орієнтованих обчислюваньпосилання
Н 4Спеціальні розділи аналізу та моделювання складних процесів та системпосилання
Н 5Просторове моделювання та візуалізаціяпосилання
Н 6Сучасні методи і технології обчислювального інтелектупосилання
Вибіркові освітні компоненти
Інструменти аналізу, синтезу та моделювання систем в біології та медициніпосилання
Моделі та методи ідентифікації та оптимізації станів біологічних об’єктівпосилання
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Каталогів