Наукова школа

Фундаментальні дослідження кафедри зосереджені в галузі біомедичної кібернетики, що поєднує фундаментальні принципи моделювання, теорії керування, прийняття рішень, біології, медицини та реалізуються засобами комп’ютерних наук. Дослідження спрямовані на розробку нових методів діагностики та лікування захворювань, підвищення працездатності людини та покращення її здоров’я. Результати досліджень реалізуються на практиці створенням комп’ютерних медичних систем і технологій, що реалізують контроль стану пацієнта, інформаційні, діагностичні функції та підтримують процеси прийняття медичних рішень.

Інформаційні технології інтелектуального аналізу даних, моделювання та управління в біомедичній інформатиці

Наукову школу очолює Євген Арнольдович Настенко, професор, кандидат технічних наук, доктор біологічних наук. Він працює у галузі біомедичної кібернетики з 1981 р. Кандидат технічних наук, доктор біологічних наук з 2008 року. У 2011 році присвоєно вчене звання професора кафедри біомедичної кібернетики.

Наукова робота Євгена Арнольдовича була відзначена нагородами:

 • 1993 р. (Арль, Франція) – за кращу наукову розробку в галузі безпеки штучного кровообігу, результатом якої став перший в світі комп’ютерний симулятор штучного кровообігу. 5 Європейський конгрес з технологій екстракорпорального кровообігу.
 • 2003 р. (Фунчал, Португалія) – премія за найбільш оригінальну роботу з моделювання капілярного кровотоку та системного транспорту кисню. 10 Європейський конгрес з технологій екстракорпорального кровообігу.
 • 2006 р. – диплом Президії академії Медичних наук за найкращу фундаментальну роботу «Дослідити нелінійні ієрархічні взаємодії механізмів регуляції в серцево-судинній системі для забезпечення транспортної функції кровообігу».
 • 2012 р. – диплом Президії академії Медичних наук за найкращу фундаментальну роботу «Дослідити проблемні питання нелінійної динаміки системи кровообігу у нормі та при її порушеннях, методи корекції».
 • 2021 р. – диплом Президії академії Медичних наук за найкращу фундаментальну роботу «Дослідити адаптаційні механізми великого кола кровообігу до змін кінематики лівого шлуночка при патології міокарду».
 • У 2021 р. нагороджений медаллю ім. М.М. Амосова Національної медичної академії України за успіхи у галузі фундаментальних досліджень
досягнення НАУКОВОЇ ШКОЛИ

За час існування наукової школи захищено 5 дисертацій на здобуття кандидата технічних наук за напрямками 05.11.17 «Медичні прилади та системи» та 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика».

 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Адаптивна обробка та аналіз зображень комп’ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа» за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи, захищена Алхімовою Світланою Миколаївною в 2013 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.002.19 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Науковий керівник доктор медичних наук, професор Яценко Валентин Порфирович
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при хірургічному лікуванні хворих ішемічною хворобою серця» за спеціальністю 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика, захищена Яковенко Альоною Вікторівною в 2015 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.171.03 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Науковий керівник доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Настенко Євген Арнольдович.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Моделі та методи контролю стану системи кровообігу в різних режимах функціонування організму людини» за спеціальністю 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика, захищена Городецькою Оленою Константинівною в 2015 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.171.03 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Науковий керівник доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Настенко Євген Арнольдович.
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему “Інформаційна технологія дослідження стану серцево-судинної системи людини за складом повітря, що видихається” за спеціальністю 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика, захищена Якимчук Вікторією Сергієвною в 2015 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.171.03 в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент Зубчук Віктор Іванович
 • Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Інформаційна технологія оцінювання перебігу епілепсії за показниками складності електроенцефалограми» за спеціальністю 05.13.09 – медична і біологічна інформатика та кібернетика, захищена Білошицькою Оксаною Константинівною у  2019 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.171.03 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України. Науковий керівник доктор біологічних наук, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Настенко Євген Арнольдович.

Викладачі кафедри проводять дисертаційні дослідження:

 • Кисляк Сергій Володимирович: Експериментальні методи оцінки генетичної небезпеки факторів навколишнього середовища.
 • Бовсуновська Катерина Сергіївна: Математичне і комп’ютерне моделювання повітряних потоків у циклонних камерах.
 • Сердаковський Віталій Сергійович: Застосування вейвлет-нейронних мереж для обробки медичних зображень.