Гладка Мирослава Вікторівна

Головна > Співробітники > Гладка Мирослава Вікторівна
port-folio-1-Home-01

Гладка Мирослава Вікторівна

Гладка Мирослава Вікторівна

Старший викладач кафедри БМК, кандидат технічних наук.

На кафедрі працює з лютого 2022 р.

У 1998 році закінчила Київський технікум залізничного транспорту, за напрямком «економіка організації», спеціальність «бухгалтерський облік та аудит». Отримала диплом з відзнакою.

З 1998 по 2004 рік навчалась в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». Отримала дипломи з відзнакою бакалавра у 2002, спеціаліста у 2003 та магістра у 2004.

З листопада 2004 року по листопад 2007 року навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва при Національному університеті харчових технологій за спеціальністю Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

З 02 лютого 2004 року по 30 червня 2014 року працювала на посаді асистента, а з 01 вересня 2014 року по 30 червня 2019 року – на посаді старшого викладача кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій.

З 04 вересня 2019 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 01 лютого 2022 року по теперішній час старший викладач кафедри БМК, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами.

Науково-педагогічний стаж – 16 років й 11 місяців, з них у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 2 роки й 4 місяці.

Паралельно з викладацькою роботою працювала на посадах аналітика, керівника проектів, консультанта з впроваджень у провідних компаніях ІТ галузі: TSI, АТЗТ «Квазар Мікро Техно», ДП «Сітронікс Інформаційні технології» та інші. Досвід практичної роботи понад 10 років.

За роки викладання проводила лекційні, практичні та лабораторні заняття з нормативних дисциплін: «Технології комп’ютерного проектування», «Управління ІТ- проектами», «Технології створення програмних продуктів», «Стандартизація, сертифікація та правовий захист програмних засобів», «Засоби мультимедіа», «Сучасні інформаційні системи та технології», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритмізація та програмування», «Чисельні методи оптимізації», «Основи інформаційної безпеки», «Тестування програмного забезпечення інтернету речей» тощо.

Загальна кількість друкованих праць – 127, з них 3 навчальні посібники, 1 монографія, 19 наукових статей, 20 методичних рекомендацій.

Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=kjdD0u4AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSvuXrRq-M-3yMyeEjNkJq-5oedAg

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57238953400

Publons (Web of Science):https://publons.com/researcher/3291157/myroslava-gladka/

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5233-2021

Загальна кількість друкованих праць – 127, з них 3 навчальні посібники, 1 монографія, 19 наукових статей, 20 методичних рекомендацій.