Дисципліни рівня бакалавра

Головна > Дисципліни рівня бакалавра

Перелік дисциплін складено згідно навчальних та робочих навчальних програм підготовки студентів за кваліфікаційним рівнем "бакалавр" 2012-2015 років набору.

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Кафедра, що забезпечує дисципліну

Опис дисципліни

Методичні матеріали дисципліни

І.НОРМАТИВНІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.01

Українська мова (за професійним спрямуванням)

української мови, літератури та культури ФЛ

 

Посилання

1.02

Історія України

історії ФСП 

 

Посилання

1.03

Історія української культури

історії ФСП 

 

Посилання

1.04

Іноземна мова

англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ

 

Посилання

1.05

Філософія

філософії ФСП 

 

Посилання

1.06

Політологія

соціології ФСП 

 

Посилання

І.2 Цикл природничо-наукової  підготовки

2.01

Вища математика

 математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ

 

Посилання

2.02

Дискретна математика

математичних методів захисту інформації ФТІ 

 

Посилання 

2.03

Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика

математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ

 

Посилання 

2.04

Теорія алгоритмів

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

2.05

Чисельні методи

 промислової електроніки ФЕЛ

 

Посилання 

2.06

Математичні методи дослідження операцій

 біомедичної кібернетики ФБМІ

 

Посилання

2.07

Теорія прийняття рішень

 біомедичної кібернетики ФБМІ

 

 Посилання

2.08

Фізика

загальної та теоретичної фізики ФМФ 

 

Посилання

2.09

Екологія

інженерної екології ІЕЕ 

 

Посилання

І.3. Цикл професійної та  практичної підготовки

3.1.1

Алгоритмізація та програмування

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

3.1.2

Об'єктно-орієнтоване програмування

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

3.1.3

Операційні системи

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

3.1.4

Організація баз даних та знань

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

3.1.5

Інтелектуальний аналіз даних

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

3.1.6

Веб-технології та веб-дизайн

біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ 

 

Посилання

3.1.7

Крос-платформне програмування

біомедичної кібернетики ФБМІ  

 

Посилання

3.1.8

Технологія створення програмних продуктів

біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ 

 

Посилання

3.1.9

Комп'ютерна  графіка

нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ 

 

Посилання

3.1.10

Технології комп'ютерного проектування

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання

3.1.11

Системний  аналіз

біомедичної кібернетики ФБМІ   

 

Посилання

3.1.12

Технології захисту інформації

 інформаційної безпеки ФТІ

 

Посилання

3.1.13

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

 біомедичної інженерії ФБМІ

 

Посилання

3.1.14

Моделювання систем

біомедичної кібернетики ФБМІ    

 

Посилання

3.1.15

Управління ІТ - проектами

біомедичної кібернетики ФБМІ    

 

Посилання

3.1.16

Проектування інформаційних систем

 біомедичної кібернетики ФБМІ   

 

Посилання

3.1.17

Методи та системи штучного інтелекту

біомедичної кібернетики ФБМІ    

 

Посилання

3.1.18

Електротехніка та електроніка

теоретичної електротехніки ФЕА 

 

Посилання

3.1.19

Комп'ютерна  схемотехніка та архітектура комп'ютерів

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання

3.1.20

Комп'ютерні мережі

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання

3.1.21/1

Охорона праці та безпека життєдіяльності

охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ

 

Посилання

3.1.22

Економіка та бізнес

теоретичної і прикладної економіки ФММ

 

 Посилання

2.ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору  навчального закладу

2.1.1

Аналітична геометрія і лінійна алгебра

математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ

 

Посилання

2.1.2

Біофізика

 біомедичної інженерії ФБМІ

 

Посилання

2.1.2

Медична фізика

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

2.1.3

Біомедична механіка

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання

2.1.4

Теорія біомедичних сигналів

 фізичної та біомедичної електроніки ФЕЛ

 

Посилання

2.1.5

Іноземна мова професійного спрямування

англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ

 

Посилання

2.1.6

Алгоритмічні основи молекулярної біології

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання

2.1.7

Нечіткі моделі в медичних експертних системах

 біомедичної кібернетики ФБМІ

 

Посилання

2.1.8

Сучасні методи та засоби діагностики та патології людини

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання

2.1.8

Теорія автоматичного керування

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання

2.1.9

Основи синергетики

 біомедичної кібернетики ФБМІ

 

Посилання

2.1.9

Основи наукових досліджень

 біомедичної кібернетики ФБМІ

 

Посилання

2.1.10

Основи анатомії та фізіології людини

біобезпеки і здоров’я людини ФБМІ 

 

Посилання

2.1.11

Кібернетичні основи патофізіології

біомедичної інженерії ФБМІ 

 

Посилання 

2.1.12

Інформатика фізіологічних систем

 біомедичної кібернетики ФБМІ

 

Посилання 

2.2. Дисципліни  вільного вибору студентів

2.2.2.1/а

Біоінформатика

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

 Посилання

2.2.2.2/а

Морфометричний аналіз

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

 Посилання

2.2.2.3/а

Аналіз біологічних послідовностей

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання 

2.2.2.4/а

Методи обробки біомедичних сигналів, даних та зображень

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання 

2.2.2.5/а

Телемедичні системи

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

 Посилання

2.2.2.1/б

Біоінформатика в лікувально-діагностичних та дослідницьких комплексах

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

 Посилання

2.2.2.2/б

Інформаційні системи морфометричного аналізу

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання 

2.2.2.3/б

Основи молекулярного моделювання біополімерів

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання 

2.2.2.4/б

Аналіз та обробка біомедичних  даних

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

Посилання 

2.2.2.5/б

Лікувально-діагностичні комплекси в телемедицині

біомедичної кібернетики ФБМІ 

 

 Посилання