Самооцінювання ОП “Комп’ютерні технології в біології та медицині” рівень ВО “Бакалавр”

Відомості про самооцінювання: Спеціальність 122 Компʼютерні науки, освітня програма Компʼютерні технології в біології та медицині

Програма онлайн візиту 122-Б Компʼютерні технології в біології та медицині