Файнзільберг Леонід Соломонович

професор кафедри біомедичної кібернетики

Освіта: 1972 року закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів».

Науковий ступінь: У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію «Питання статистичного розпізнавання та їх застосування в задачі оброблення сигналів при термографічному аналізі» за спеціальністю 05.13.01 «Технічна кібернетика та теорія інформації»

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об’єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками» за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»

Вчене звання:
– старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.01 «Управління в технічних системах» (1991 р.),
–  доцента кафедри математичного моделювання економічних систем (2002  р.)
–  професора кафедри біомедичної кібернетики (2018 р).

Досвід: На кафедрі біомедичної кібернетики працює з  01.09.2014 року. Навчальні дисципліни – «Методи та системи штучного інтелекту» та «Теорія вибору альтернатив». Керує дипломними роботами бакалаврів та магістрів.

Коло наукових інтересів – інтелектуальні інформаційні технології, комп’ютерні методи та засоби оброблення біомедичних сигналів складної форми.

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі, 7 монографій, 2 підручників та 50 винаходів, захищених патентами України, США, Японії, Англії, ФРН та інших країн.

Член редколегій журналів «Cybernetics and Computer Engineering», «Control systems and computers», «Клінічна інформатика та телемедицина», «Клінічна та профілактична медицина».

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України та Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни». Має звання «Кращий винахідник НАН України». Переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід року – 2015»

Електронна пошта: Fainzilberg.Leonid@lll.kpi.uafainzilberg@gmail.com

Персональний сайт: http://fainzilberg.irtc.org.ua/